Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Jan III Sobieski

W dniu 31 X na lekcji drugiej odbędzie się akademia upamiętniająca Patrona Szkoły: Jana III Sobieskiego.