Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Andrzejki 2019

Serdecznie zapraszamy w dniu 28 listopada (czwartek)  na dyskotekę dla klas 4 - 8 SP, godz. 16.00 - 19.00.

Na dyskotece będzie loteria fantowa!