Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Próbny - część humanistyczna 2018

We ŚRODĘ odbędzie się część humanistyczna.

Klasy 3a i 3b gimnazjum w środę piszą próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczną - w sali 02 od godz. 7.45 do godz. 10.50.


Czas obowiązkowy:
a)  historia i wos - od godz. 7.45 do około 8.50 (60 minut + 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi).
przerwa
b) język polski - od około godz. 9.15 - do około 10.50. (90 minut + 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi).


Od 4. lekcji według planu.