Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Konkurs kuratoryjny z informatyki

 

Etap szkolny konkursu odbędzie się w dwóch sesjach:

 


• 4  grudnia  2018 r.
  -  sesja  I  –  Quiz  na  platformie  MOODLE,  o godz. 13.00
• 7 grudnia 2018 r.
 - sesja II – krótkie zadania na platformie MOODLE (ze szczególnym uwzględnieniem algorytmiki i programowania)

W  sesji  II  będą  uczestniczyć  ci  uczestnicy sesji I, którzy uzyskali wynik ponad  60%. Szczegóły dotyczące listy osób zakwalifikowanych do sesji II oraz dokładne godziny jej przeprowadzenia  z ewentualnym podziałem na części zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu, najpóźniej w dniu 12 grudnia 2018 r. Obie sesje (I i II) zaplanowane są na 60 minut każda. Możliwy jest wgląd do pracy konkursowej w terminie do dwóch dni po ogłoszeniu wyników każdej sesji, w siedzibie organizatora, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.