Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Próbny - część matematyczna 2018

We CZWARTEK odbędzie się część matematyczno-przyrodnicza:


a) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – od około godz. 7.45 do około godz. 8.55. (1 godzina zegarowa + czynności porządkowe)
Następnie około 10 minut przerwy.


b) z zakresu matematyki – od około. godz. 9.05 do około godz. 10.40. (1,5 godziny zegarowej + czynności porządkowe)
Następnie około 10 minut przerwy.

Sala 02.
Od 4. lekcji według planu.