Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Próbny - część językowa (obcy nowożytny - język angielski) 2018

W PIĄTEK odbędzie się część językowa - język obcy nowożytny - język angielski:

a) na poziomie podstawowym - od około godz. 7.45 do około godz. 8.55. (1 godzina zegarowa + czynności porządkowe)
Następnie około 10 minut przerwy.

b) na poziomie rozszerzonym – od około. godz. 9.05 do około godz. 10.10. (1 godzina zegarowa + czynności porządkowe)
Następnie około 10 minut przerwy.

Sala 02.


Od 4. lekcji według planu.