Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Zmiana planu

Od 27 I 2019 następuje zmiana planu godzin. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem w dzienniku elektronicznym.