Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

konkursy (ALO)

W roku szkolnym 2018/2019 odbędą się w naszej szkole następujące konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów:
(Laureaci klas VIII oraz gimnazjum dostają dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich).

 

 

 


 
Wszystkie konkursy znajdują się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty i mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. Miejsca od 1-3 są punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół średnich.