Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Konkurs przyrodniczy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W RZESZOWIE ZAPRASZA NA KONKURS

PODRÓŻE PO PODKARPACIU

Temat I edycji: „Wycieczka po Rzeszowie”

REGULAMIN KONKURSU  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z RZESZOWA I POWIATU RZESZOWSKIEGO

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja atrakcji turystycznych Rzeszowa.
 • Zachęcenie do poznawania Rzeszowa – stolicy Podkarpacia, jego historii i zabytków.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Doskonalenie umiejętności przedmiotowych z historii, języka polskiego, geografii i informatyki.
 • Dbałość o piękno języka ojczystego.
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i selekcji potrzebnych informacji oraz posługiwania się technologią informacyjną.
 • Kształcenie umiejętności przygotowania profesjonalnej prezentacji tematycznej.
 • Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

ORGANIZACJA KONKURSU:

 1. Konkurs będzie odbywał się cyklicznie. Tematyka Konkursu będzie się zmieniać w każdej następnej edycji.
 2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie, ul. Kamińskiego 12.
 3. Konkurs został zgłoszony do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w celu dopisania go do listy konkursów wpisywanych na świadectwo ukończenia szkoły.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z klas 7 – 8 szkół podstawowych z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.
 5. Zgłoszenia na konkurs (załącznik nr 1) i zgody rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 2) należy przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie, ul Kamińskiego12, 35-211 Rzeszów

lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez każdego z uczestników.
 2. Ze szkoły można wysłać po jednej pracy z każdej kategorii.
 3. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu szkoły na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2

 1. Kamińskiego12

35-211 Rzeszów

z dopiskiem „ Podróże po Podkarpaciu” do dnia: 08.02.2019 r.

 1. Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 sp2.rzeszow.pl oraz wysłane drogą elektroniczną do szkół.
 2. Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne.
 3. 2 marca 2019 roku odbędzie się uroczyste podsumowanie Konkursu, o czym autorzy nagrodzonych prac i ich opiekunowie zostaną wcześniej poinformowani.

 

ZADANIA DLA UCZESTNIKÓW:

Należy przygotować pracę konkursową w jednej z trzech kategorii:

 • prezentacja multimedialna,
 • album,
 • filmik promujący atrakcje turystyczne Rzeszowa.

ZASADY OCENY PRAC:

 1. Wytyczne do poszczególnych kategorii:

Prezentacja multimedialna:

 • Powinna składać się minimalnie z 20 slajdów, a maksymalnie z 30 slajdów.
 • Na ostatnim slajdzie prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy (imię i nazwisko, nazwa szkoły oraz imię
  i nazwisko opiekuna).
 • Prezentacja zgłoszona do Konkursu powinna być wykonana w programach (do wyboru): PowerPoint (Pakiet programu Microsoft Office) lub Impress (Pakiet OpenOffice).
 • Jako nazwę pliku należy wpisać swoje nazwisko, klasę i nazwę szkoły.
 • W pracach należy unikać zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań.
 • Prace należy dostarczyć na płycie CD lub przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Płyty CD należy również opisać nazwiskiem, imieniem i nazwą szkoły.

 

Album:

 • Praca powinna być przygotowane w formacie A4 i nie może przekraczać 30 stron.
 • Na stronie tytułowej należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
 • Strona końcowa pracy powinna zawierać bibliografię (wykaz publikacji, opracowań
  i innych źródeł, z których korzystano przy jej tworzeniu).

 

Filmik promujący atrakcje turystyczne Rzeszowa:

Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

 • Długość filmu od 1 do 3 minut.
 • Film musi zawierać napisy początkowe i końcowe, zawierające: tytuł pracy, imię
   i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
 • Filmy powinny być dostarczone na płycie CD lub DVD w formacie umożliwiającym  odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza.

 

 1. Prace zostaną ocenione pod względem:
 • poprawności merytorycznej,
 • poprawności językowej,
 • oryginalnego ujęcia tematu,
 • poziomu technicznego i estetycznego prac (np. jakość zdjęć, strona edytorska),
 • pod uwagę będą brane także estetyka i samodzielność pracy.
 1. Za ocenę prac konkursowych odpowiedzialni są nauczyciele:
 • Maria Cop – nauczyciel geografii
 • Jolanta Lasota – nauczyciel informatyki
 • Anna Moskwa – nauczyciel chemii
 • Ewelina Sowa – nauczyciel języka polskiego
 • Agnieszka Ziętek – nauczyciel historii

NAGRODY:

Dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej z trzech kategorii oraz podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do Konkursu.

 

Zobacz załączniki

 

O wszystkich kwestiach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

Chętne osoby prosimy o zgłoszenia do nauczycieli geografii i informatyki.