Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Konkurs na projekt

 

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do aktywnego udziału w konkursie na projekt "ZSP10 w teczce".

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ciekawego oraz oryginalnego folderu lub teczki promujących naszą szkołę.

Prace konkursowe należy składać u Pani Zofii Matusiewicz do dnia 28 I 2019 roku.