Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

1% podatku

 

    Uczniowski Klub Sportowy TKKF Sprint działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr10 w Rzeszowie zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku na klub korzystając z pomocy Fundacji Partnerstwo.  


    FUNDACJA PARTNERSTWO jest organizacją pożytku publicznego, która uruchamia ogólnopolski program "Sponsor Sportu". Do tego programu może przyłączyć się każdy Klub Sportowy ze swoimi zawodnikami i kibicami. Ich misją jest tworzenie narzędzi umożliwiających nawet małym klubom sportowym pozyskiwanie środków finansowych.
    Każdy z darczyńców ma prawo wyboru, do kogo mają trafić pieniądze.  Wszystkich, którym zależy na rozwoju fizycznym naszych dzieci i młodzieży poprzez sport oraz na utrzymaniu i rozwoju Szkolnego Klubu Sportowego Sprint, chcemy prosić o pomoc. Tak wiele może zdziałać duża grupa ludzi połączonych wspólnym celem. Wystarczy, że każdy ofiaruje od siebie choć małą cząstkę – 1% swojego podatku.
     Za pośrednictwem Fundacji darczyńcami mogą stać się rodzice, dziadkowie, sympatycy i znajomi. Generalnie Fundacja Partnerstwo nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych, a nawet sama pokrywa koszty operacyjne i pozyskiwane darowizny przekazuje w 100 procentach na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców. Dzięki współpracy z Fundacją nasz uczniowski klub sportowy zdobywa środki finansowe w formie darowizn pochodzących między innymi z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Mamy nadzieję, iż i w tym roku Państwo o nas nie zapomną.  

W myśl przepisów 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo mogą przekazać:
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19% stawki podatku.

    Aby przekazać 1% podatku na nasz klub, należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym wpisując:
- numer KRS: 0000197334 i wskazać konkretny cel – wpisać nazwę naszego klubu i adres: UKS TKKF Sprint w Rzeszowie ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka "Informacje uzupełniające". Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

    Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.
Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.


 
H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
124. Numer KRS0000197334    Wnioskowana kwota
Kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 112 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.    125.
340zł. 70gr.
 
I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na  przekazanie OPP swojego imienia , nazwiska In adresu wraz z informacją o kwocie  z poz. 125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
126. Cel szczegółowy 1% NAZWA I ADRES KLUBU SPORTOWEGO
128..    127  Wyrażam zgodę
X