Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Sukces jasełek

I miejsce dla Szkolnego Zespołu Teatralnego w XXVI MIĘDZYSZKOLNYM  PRZEGLĄDZIE JASEŁEK

 

 

 

 

„Podnieś rączkę Bożę Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”

Organizatorem Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie. Konkurs odbywa się pod patronatem Akcji Katolickiej i Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

W poniedziałek 28 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 na deskach Teatru Maska w Rzeszowie uczniowie naszej szkoły, którzy uczęszczają na zajęcia Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego przez p. Stanisława Skibę wystąpią jako laureaci konkursu z inscenizacją JASEŁEK.