Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Zapisy do przedszkola

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI – 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

05.02.2019 godz.8.00

11.02.2019 godz.15.00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.2019 godz.8.00

15.03.2019 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.2019 godz.8.00

21.03.2019 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2019 godz.9.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia)

27.03.2019 godz.9.00

5.04.2019 godz.15.00

 

Zobacz harmonogram

Zobacz zarządzenie PM Rzeszowa