Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Rekrutacja do szkoły

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 2019

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rejestracja i weryfikacja zgłoszeń dzieci obwodowych.

1.03.2019 godz.8.00

15.03.2019 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.03.2019 godz.8.00

21.03.2019 godz.15.00

3.

Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoła sportowa i szkoły artystyczne – szczegółowe informacje w wybranej szkole)

23.03.2019

23.03.2019

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28.03.2019 godz.9.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).

28.03.2019 godz.9.00

05.04.2019 godz.15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

09.04.2019 godz.9.00

Zobacz harmonogram

Zobacz zarządzenie PM Rzeszowa