Rekolekcje szkolne

Drukuj

Plan rekolekcji szkolnych: 27 marca (środa) – 29 marca (piątek), spotkania odbywać się będą w sali 02

klasy   godzina rozpoczęcia w środę godzina rozpoczęcia w czwartek  

wszyscy uczniowie na godz. 9.00 do Kościoła

(czas trwania ok. 1,5 godz.)

1 -3 10.20 10.20 piątek, dzień w Kościele 9.00
4-6 12.20 11.20 piątek, dzień w Kościele 9.00
7, 8, IIIg   11.20 12.20 piątek, dzień w Kościele 9.00Do Kościoła uczniowie przyjeżdżają i wracają pod opieką Rodziców. Opiekę w Kościele sprawują wychowawcy klas.
Uczniom, którzy nie będą uczestniczyli w rekolekcjach piątkowych w Kościele zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej.