Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Konkurs informatyczno - plastyczny

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie "Wakacje na których nie byłem"

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu fotomontażu na temat: "Wakacje na których nie byłem".

 Uczestnicy konkursu przygotowują prace samodzielnie w programie GIMP.

 

Uczniowie biorący udział w konkursie oddają:

  • prace konkursową zapisaną w formacie .xcf oraz wyeksportowaną do .png
  • zdjęcia, obrazy oraz rysunki na podstawie których powstała praca

Oceniana będzie pomysłowość, jakość wykonania oraz techniczne wykończenie.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie szkoły.

Termin zgłaszania prac: 6 V 2019

Pracę można przynieść na penDrive lub przesłać na mail: konkurs.zsp10.rzeszow@gmail.com