Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Liga matematyczna

Szkolna Matematyczna Liga Zadaniowa
Waga Ciężka / Waga Lekka

 


1. W SMLZ mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas 4 – 8 sp.

2. Waga Ciężka – to konkurs dla uczniów z najwyższymi ocenami (4-6 na pierwsze półrocze)

3. Waga Lekka – to konkurs przeznaczony dla uczniów słabszych, którzy kochają matematykę

4. Każdy z konkursów składać się będzie z trzech etapów.

5. Zestawy zadań będą zawierały 10 zadań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 2 otwarte (po 5 pkt). Maksymalnie z jednego etapu można będzie zdobyć 20 punktów.
Zatem suma trzech etapów to max. 60 pkt.

6. 10 zadań zamkniętych uczniowie rozwiązują na platformie quizizz.com, następnie losują dwa zadania otwarte.

7. Osoby z każdej klasy (4, 5, 6, 7, 8) które zdobędą największą sumę punktów z trzech etapów SMLZ otrzymają cząstkową ocenę celującą z matematyki. A uczeń o najwyższej liczbie punktów otrzyma tytuł Mistrz Matematyki waga ciężka/Mistrz Matematyki waga lekka.

8. Każdy, kto weźmie udział we wszystkich trzech etapach SMLZ zostanie nagrodzony bardzo dobrą oceną cząstkową z matematyki.

8. Tematyka zadań na poszczególnych etapach:


1-5 kwietnia    I etap
6-10 maja       II etap
13-17 maja     III etap


klasa 4    Liczby naturalne. Zamiana jednostek.    Ułamki zwykłe.    Zadania różne.
klasa 5    Ułamki zwykłe. Ułamki dziesiętne. Zadania różne.
klasa 6    Ułamki zwykłe i dziesiętne. Pola figur, zamiana jednostek. Zadania różne.
klasa 7    Działania na liczbach. Procenty. Figury na płaszczyźnie i ich własności, pola, obwody, kąty. Zadania różne.
klasa 8    Równania, wyrażenia algebraiczne.    Graniastosłupy, ostrosłupy.    Zadania różne.
9. Zapisy u p. A.Adasiewicz.