Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Liga matematyczna - wyniki

szkolna matematyczna liga zadaniowa

Wyniki etapu pierwszego i drugiego!