Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia zapisywane były do dnia 30 września 2019 r.
W związku z powyższym zapraszamy z kompletem dokumentów zgodnie z obowiązującą Uchwałą  Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa celem przedłużenia w/w uprawnienia na kolejny rok szkolny (tj. do dnia 30.09.2020 r.)

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM :
ważna legitymacja szkolna (tj. do dnia 30.09.2020) oraz:
a)    kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
b)    zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją
o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym
do urzędu PIT, lub
c)    Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;
- za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.
Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego
z POP-ów:
Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego
•     Lisa Kuli 20
od poniedziałku do piątku  10:00 – 19:30
pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30
niedziele nieczynne
•    Grottgera 22, Targowa 1
od poniedziałku do piątku  8:00 – 17:30
pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30
niedziele nieczynne
•    Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20,
•    C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65
od poniedziałku do soboty  10:00 – 17:30
niedziele nieczynne
•    Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego 7
od poniedziałku do piątku  8:00 – 15:30
soboty i niedziele nieczynne
•    Trembeckiego 3
od poniedziałku do piątku  7:30 – 14:45
soboty i niedziele nieczynne