Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Konkurs internetowy z matematyki - ZAPROSZENIE z InstaKod

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera (również w domu). Organizatorem konkursu jest InstaKod.Pierwszy etap konkursu adresowany jest do bardzo szerokiej grupy uczniów, jako że nie zakłada żadnej szczególnej wstępnej wiedzy z zakresu matematyki czy programowania. Zadania pierwszego etapu zostały przygotowane w taki sposób, by w konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy chcą zmierzyć się z zadaniami logicznymi i rozwijać zdolności logicznego myślenia. Wszystkie zadania mają wprowadzenie, które uzupełnia potrzebne do jego rozwiązania modele i schematy. Miesięczny czas trwania konkursu daje uczniom możliwość dogłębnego przeanalizowania treści zadań i przemyślenie swoich rozwiązań, a nauczycielowi możliwość wsparcia ucznia w poprawnym zrozumieniu problemu.

Wśród zadań konkursowych wyróżnione zostały zadania z gwiazdką adresowane głównie do uczniów klas 7-8, a klasyfikacja jest podzielona na poziomy klas.

Po zakończeniu 1 etapu uczniom zostanie przekazana informacja o wynikach. Ci uczniowie, którzy przejdą do kolejnego etapu, będą gotowi, by zmierzyć się z zadaniami programistycznymi w 2 i 3 etapie konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na stronie www.instalogik.pl.

 

Organizacja konkursu

Konkurs został podzielony na trzy etapy:   

  • Etap I, termin 1-30 października 2019
  • Etap II, termin 7 grudnia 2019, godz. 10:00 – 11:30
  • Etap III, termin 28 marca 2020, godz. 10:00 – 11:30

 

Rejestracja

Rejestracja na konkurs trwa do końca pierwszego etapu, czyli do 30 października.
Uczniów rejestrują na konkurs rodzice przez stronę www.instalogik.pl, wnosząc opłatę 10 zł.

Nauczyciel zakłada bezpłatne konto nauczyciela.
Rodzic otrzyma przy rejestracji link, który przekazuje nauczycielowi. Link ten umożliwia nauczycielowi dodanie ucznia do listy obserwowanych i monitorowanie jego postępów.
Nauczycielom, którzy chcieliby wesprzeć uczniów, oferujemy dostęp do materiałów dydaktycznych.

Nagrody

Certyfikaty dla uczestników w formie elektronicznej dostępne na koncie nauczyciela. Dyplomy dla finalistów.