Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Ja Polak, ja Patriota. Jakim patriotą jestem?

Regulamin Konkursu Literackiego
„Ja Polak, ja Patriota. Jakim patriotą jestem?”


I.    Organizator:

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie.


II. Cele konkursu:

1.    Upamiętnienie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2.    Kultywowanie polskiej historii.
3.    Rozwijanie zainteresowań i zdolności.4.    Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego.
5.    Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka.
6.    Rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
7.    Stworzenie możliwości zaprezentowania indywidualnych zdolności literackich.

III. Zasady uczestnictwa:

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.
2.    Adresowany jest do osób utalentowanych literacko.
3.    Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
4.    Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie „Ja Polak, ja Patriota. Jakim patriotą jestem?” , w którym odwoła się do swoich doświadczeń.
5.    Jeden Autor może przesłać tylko 1 utwór.
6.    Praca konkursowa nie może liczyć więcej niż 20 000 znaków (bez spacji, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5, margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm.)

IV. Zgłoszenia:

1.    Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową do dnia 21 października 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  umieszczając w tytule wiadomości Konkurs Literacki: Ja Polak, ja Patriota.
Wiadomość musi zawierać następujące załączniki:
1)    Praca konkursowa w formacie PDF,
2)    Skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1),
3)    Skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych ws. przetwarzania danych (załącznik nr 2),

V. Jury:

Jury powołane jest przez Organizatora Konkursu.
VI. Kryteria oceniania:
1.     Umiejętne wyrażenie własnych przemyśleń, emocji, przeżyć,
2.    Poprawność stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna,
3.    Zgodność z tematem konkursu,
4.    Poziom artystyczny pracy, oryginalność.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 października 2019 r.
2.    Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej organizatora, laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
3.    Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji prac.
4.    Dla zwycięzców (trzy miejsca) przewidziane atrakcyjne nagrody.
Dodatkowych informacji udzielają: Agnieszka Rak, Kamila Dąbrowiecka,
tel. 17 748 36 12  


Regulamin (Word)

Regulamin (Pdf)