Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Konkurs z Informatyki

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym Konkursie z Informatyki w roku szkolnym 2019-2020 dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Zobacz

Przebieg Konkursu

1.Konkurs jest trzyetapowy:

I  etap–szkolny (26 XI) polegający na rozwiązaniu dwóch zadań (napisanie programów w języku Python)  dotyczących  algorytmicznego  rozwiązania  problemów w  zakresie  wymagań podstawy programowej z informatyki do szkoły podstawowej;

II  etap–międzyszkolny polega na rozwiązaniu testu  na  witrynie  konkursu (platformie Moodle) w  zakresie poszerzonych wymagań podstawy programowej z informatyki do szkoły podstawowej;

III  etap–wojewódzki(finał) składający się z rozwiązania trzech zadań, wśród których co najmniej jedno dotyczy algorytmicznego rozwiązywania problemów w zakresie poszerzonych wymagań podstawy programowej z informatyki do szkoły podstawowej;2.Harmonogram Konkursu zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulam