Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

 NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

STĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Lp.

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz     z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

01.03.2021 godz. 9.00

 

15.03.2021 godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

01.03.2021 godz. 9.00

 

19.03.2021 godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.03.2021 godz. 9.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

26.03.2021 godz. 9.00

01.04.2021 godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

09.04.2021 godz. 9.00

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

 

6.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

17.05.2021 godz. 9.00

 

28.05.2021 godz. 15.00

 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

17.05.2021 godz. 9.00

 

31.05.2021 godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

08.06.2021 godz.09.00

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

08.06.2021 godz. 9.00

16.06.2021 godz. 15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

21.06.2021 godz. 9.00