Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Informacje dla Rodziców

Stan konta Rady Rodziców na dzień 17.09.2019: pozostało 2585, 37 zł.

1.    Nagrody dla uczniów w konkursach i turniejach szkolnych: 1 586,45 zł
2.    Statuetki Przybysze, nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego: 3066,08 zł
3.    Przewóz dzieci na konkursy i turnieje – 620,50 zł
4.    Dofinansowanie imprez okolicznościowych, akademii oraz Pikniku Szkolnego: 2 308,38 zł

Suma: 7 581, 41 zł

 Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: pan Krzysztof Bury


z-ca przewodniczącego: pani Monika Bal-Bocheńska


sekretarz/skarbnik: pani Iwona Prętki

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Radę Rodziców na rok szkolny 2019/2020. Rodziców.
W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców w naszej szkole wynosi 40 zł, na drugie i kolejne dziecko 20 zł.
Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców.

Szanowni Państwo,

złożyliśmy wniosek w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Rzeszowa na 2020 rok obejmujący modernizację i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Zadanie to zakłada utworzenie boiska do siatkówki plażowej, mini siłowni plenerowej oraz remont i doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci.

Na to zadanie mogą głosować mieszkańcy posiadający zameldowanie na terenie miasta Rzeszowa – również dzieci.