Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Wszystkim naszym zdolnym uczniom przypominamy o zmianie systemu stypendialnego.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta http://bip.erzeszow.pl/edukacja/wydzial-edukacji/oddzial-stypendiow/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares dostępna jest już informacja dot. Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

W szczególności,

Formami realizacji Programu są Stypendia:

 1) Primus  szczegółowe informacje

2) Mistrz,   szczegółowe informacje

3) Młody inżynier,  szczegółowe informacje

4) Artysta,  szczegółowe informacje

5) Zdolny uczeń. szczegółowe informacje

Dodatkowe informacje – kontakt pod numerem tel. 17 875 44 73 oraz 17 875 46 14.