Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Propozycja ubezpieczenia InterRisk TU SA

Oferta ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej na rok 2019/2020 firmy InterRisk TU SA wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz instrukcją dla rodziców zawarcia tego ubezpieczenia.

Po zapoznaniu się z ofertą i chęcią skorzystania z niej, rodzice mogą samodzielnie przez internet zawrzeć ubezpieczenie dla swojego dziecka zgodnie z instrukacją InterRisk wybierając jeden z trzech dostępnych wariantów.

Szkoła Podstawowa nr 4 nie jest stroną umowy, nie uczestniczy również przy zawieraniu ubezpieczenia.

Oferta

Informacje

Warunki

Adres strony, pod którym można zawrzeć ubezpieczenie online: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
Hasło do portalu: chjfp