Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Informacja odnośnie wszawicy

Zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej nie obejmuje profilaktycznych kontroli czystości głów. Rodzic/opiekun ma obowiązek samodzielnego wykonywania przeglądów czystości głowy u swojego dziecka.

W trosce o zdrowie Państwa dzieci zalecamy:

  1. Systematyczne przeglądy czystości włosów.
  2. Związywanie długich włosów w kucyki bądź warkocze.
  3. Stosowanie podstawowych zasad higieny – niepożyczanie grzebieni, szczotek, gumek, spinek
    i innych ozdób do włosów.
  4. W przypadku zaistnienia wszawicy, należy zakupić środek p/wszawicy, dostępny w aptece
    i stosować go zgodnie z załączoną instrukcją. Leczone dziecko powinno pozostawać w domu.
  5. Pielęgniarka szkolna pełni funkcję edukatora oraz doradcy. W gabinecie można uzyskać bezpłatne ulotki nt. wszawicy oraz prezentacje prawidłowego przeglądu czystości głowy.

 

Z poważaniem

Ewa Pękala – pielęgniarka szkolna