Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Informacja odnośnie fluoryzacji

Zgoda na fluoryzację udzielona w roku szkolnym 2018/2019 jest nadal obowiązująca.  

Rodzic/opiekun ma prawo do rezygnacji z wykonywania zabiegów fluoryzacji - obowiązuje pisemne oświadczenie dostarczone bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej. Rodzic/opiekun wyrażający zgodę zobowiązuje się do zakupu nowej szczoteczki odpowiednio zapakowanej oraz dopilnowanie, aby uczeń nosił ją we wskazane dni. Informacja na temat terminu fluoryzacji będzie umieszczona na głównych drzwiach wejściowych do szkoły. Ze względów sanitarno-higienicznych nie ma możliwości przechowywania przez uczniów szczoteczek na terenie szkoły.

Pierwsza fluoryzacja zaplanowana jest na: 25.09.2019 r.

PLAN FLUORYZACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

25.09.2019 r.

06.11.2019 r.

18.12.2019 r.

29.01.2020 r.

11.03.2020 r.

29.04.2020 r.