Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Dzień sportu

Dzień Sportu w Naszej Szkole

 

Dołączamy do uczestników tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu (ETS), który obchodzony będzie w dniach 23 – 30 września 2018 r. po raz czwarty we wszystkich państwach Unii Europejskiej. 

Klasy I – III SP

7.45 – 9.20 - uczestniczą w zawodach sportowych – wyścig rzędów z elementami gimnastyki.

 Klasy IV – VI SP

9.30 – 11.05 - uczestniczą w zawodach sportowych – wyścig rzędów z elementami gier sportowych.

 Klasy VII – VIII SP, III Gim

11.20 – 14.00 - uczestniczą w zawodach sportowych – siatkówka.

 

Dzień sportu - plakat