Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Ubezpieczenie - dalsze informacje

Propozycja Generali

rok szkolny 2018/2019

Każdy Rodzic podejmuje samodzielnie wszelkie decyzje dotyczące ubezpieczenia jego dziecka. Sam dokonuje wyboru firmy ubezpieczeniowej i wariantu ubezpieczenia. Szkoła nie prowadzi ubezpieczenia uczniów
Jolanta Lotz

Firma Generali (dotychczasowy ubezpieczyciel) proponuje indywidualną kontynuację ubezpieczenia dzieci.

Załączniki:
- Generali.