Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Skład Rady Rodziców

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

 

Przewodniczący: pan Krzysztof Bury


Z-ca przewodniczącego: pani Monika Bal-Bocheńska


Sekretarz/skarbnik: pani Iwona Prętki