Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Kalendarium roku szkolnego

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny

1.

Spotkania z rodzicami:

- wywiadówki ogólne szkolne

SP: I-III

    8.09. 2020

  17.11. 2020

  26.01. 2021

  13.04. 2021

SP: IV-VIII

    9.09. 2020

  18.11. 2020

  27.01. 2021

  14.04. 2021

Dyrektor szkoły

2.

- klasowe zebrania

informacyjne

wg potrzeb

Wychowawcy klas

- posiedzenia Rady Rodziców

wrzesień 2020

styczeń 2021

kwiecień 2021

czerwiec 2021

wg potrzeb

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor szkoły

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 4 im.  Jan III Sobieskiego w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/21

 

 

  • 02.11.2020r.
  • 25.05.2021r.
  • 26.05.2021r.
  • 27.05.2021r.
  • 04.06.2021r.
  • 24.06.2021r.
  • Pozostałe 2 dni wolne do wykorzystania jako pierwsze przy przejściu na kształcenie na odległość. 

zobacz