Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 4 im.  Jan III Sobieskiego w Rzeszowie w roku szkolnym 2019/20

 

 

  • 22.04.2019r.
  • 23.04.2019r.
  • 24.04.2019r.
  • 12.06.2019r.
  • 24.06.2019r.
  • 25.06.2019r.