Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Jak oceniam

 

Wymagania programowe dla uczniów klas 1-3

 1. Wymagania z edukacji wczesnoszkolnej, zajęć komputerowych
 2. Kryteria oceniania
 3. Jak oceniam
 4. Wymagania dla kl. 1
 5. Wymagania dla kl. 2
 6. Wymagania dla kl. 3
 7. Wymagania z języka angielskiego kl. 1
 8. Wymagania z języka angielskiego kl. 2
 9. Wymagania z języka angielskiego kl. 3
 10. Jak oceniam z języka angielskiego kl. 1-3
 11. WF
 12. WF - system punktowy

Wymagania programowe i sposoby oceniania uczniów dla uczniów klas 4-8 SP

Wymagania przedmiotowe Jak oceniam
Język polski 
kl. 4  SP
kl. 5
kl. 6
kl. 7
kl. 8
  Matematyka
kl. 4  Matematyka     
kl. 5
kl. 6
kl. 7
kl. 8
Informatyka
kl. 4 Informatyka 
kl. 5
kl. 6
kl. 7
kl. 8
  Chemia
kl. 7 kl. 7
kl. 8 kl. 8
Fizyka
kl. 7 kl. 7
kl. 8 kl. 8
Muzyka
  Muzyka
Plastyka
kl. 4-6 Plastyka 
kl. 5  
kl. 7  
Technika
kl. 4  Technika
 Język angielski
kl. 4 SP
kl. 5
kl. 6
kl. 7
kl. 8
Geografia
kl. 5 kl. 5 - 8
 
kl. 6
kl. 7
kl. 8
Przyroda
kl. 4 SP  
  Historia
kl. 4 SP 
kl. 5
kl. 6
kl. 7
kl. 8
WOS
kl. 8 kl. 8
  Biologia
kl. 5 SP
kl. 6
kl. 7
kl. 8
  WF
wf wf - punktowy SP
  wf -punktowy GIM

 

 Kryteria oceny zachowania i oceny z przedmiotów dla Szkoły Podstawowej