Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Konkursy

Zapraszamy do Konkursów

 

 

 

„Bezpieczne Wakacje" to konkurs organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tegoroczna edycja rozpocznie się 1 czerwca. Od tego dnia, aż do 4 października 2019 r. można będzie nadsyłać prace w konkursie prac plastycznych dla dzieci i młodzieży, a także w konkursie na profilaktyczny spot filmowy.

Zobacz więcej na stronie

Regulamin

Formularz zgody


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Rodzinnym Turnieju Badmintona.

Zgłoszenie do udziału w IX Rodzinnym Turnieju Badmintona

Komunikat  turnieju

Plakat


Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie "Wakacje na których nie byłem"

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu fotomontażu na temat: "Wakacje na których nie byłem". Uczestnicy konkursu przygotowują prace samodzielnie w programie GIMP.

Uczniowie biorący udział w konkursie oddają:

  • prace konkursową zapisaną w formacie .xcf oraz wyeksportowaną do .png
  • zdjęcia, obrazy oraz rysunki na podstawie których powstała praca

Oceniana będzie pomysłowość, jakość wykonania oraz techniczne wykończenie.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie szkoły.

Termin zgłaszania prac: 6 V 2019

Pracę można przynieść na penDrive lub przesłać na mail: konkurs.zsp10.rzeszow@gmail.com


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 zaprasza do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie PLANSZOWA GRA MATEMATYCZNA.


Regulamin konkursu Planszowa Gra Matematyczna
1.    Cele konkursu:
a.    Zainteresowanie uczniów matematyką
b.    Odkrywanie talentów
c.    Popularyzowanie twórczości uczniów
d.    Integracja uczniów poprzez propagowanie gier planszowych
e.    Promocja szkoły
f.    Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania własnych pomysłów i kreatywności
g.    Popularyzacja gier planszowych
h.    Kształcenie i zainteresowanie uczniów matematyką

2.    Uczestnicy konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i III klasy gimnazjum

3.    Forma gry:
Dowolna gra planszowa z instrukcją gry i potrzebnymi pionkami lub kostkami do gry, zgodna z pomysłowością uczniów. Treść zgodna z tematem konkursu. Prace powinny być opisane. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora gry, wiek, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwę szkoły, do której dziecko uczęszcza.

4.    Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych:
Konkurs trwa od 25 lutego 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. Prace należy składać w sekretariacie ZSP Nr 10 lub na świetlicy szkolnej.
Gra nie może  być wcześniej publikowana ani nagradzana.
Organizator nie zwraca prac i jednocześnie zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania jako element dekoracji podczas imprez szkolonych.
Prace będą oceniane przez nauczycieli matematyki i świetlicy z ZSP Nr 10 w dwóch kategoriach wiekowych:
•    IV-VI SP
•    VII-VIII SP oraz III gimnazjum.

5.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2019 roku.
Lista laureatów  i termin rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane telefonicznie.

6.    Postanowienia końcowe:
a)    Zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków konkursu
b)    Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów wszelkie prawa autorskie.
c)    W sprawach nieobjętych niniejszy regulaminem decydują organizatorzy.

ORGANIZATORZY:   nauczyciele matematyki i świetlicy szkolnej
                                             Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w RzeszowieZgoda i regulamin


Uprzejmie informujemy, że za klika tygodni odbędzie się kolejna - IV już edycja wojewódzkiego konkursu informatycznego „web.Master podkarpacki”.


Organizatorem wydarzenia są Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego województwa. Formuła konkursu ma na celu rozwijanie w młodzieży umiejętności związanych z programowaniem stron WWW. Poprzez organizację tego wydarzenia chcemy także promować nasz region jako wyróżniający w się w zakresie rozwoju sektora informatycznego.
 
Konkurs „web.Master Podkarpacki” będzie przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap obędzie się 7 marca 2019 r. w formie testu umieszczonego na platformie e-learningowej. Prosimy by młodzież rozwiązywała go w szkolnej sali komputerowej z zachowaniem zasad pracy samodzielnej. Test będzie realizowany w podziale na kategorie „Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów” oraz „Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych”. W drugim etapie, dotyczącym umiejętności praktycznych, weźmie udział 15 najlepszych uczniów z każdej kategorii wybranych na podstawie wyników etapu pierwszego. Odbędzie się on 21 marca 2019 r. w siedzibie Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie - budynek przy ulicy Wincentego Pola 1.
 
W związku ze zmianami w regulaminie prosimy się z nim szczegółowo zapoznać.
 
Harmonogram konkursu znajduje się na stronie:
http://webmasterpodkarpacki.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-regulaminu-konkursu-informatycznego.pdf
 
Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zgłoszenia do P. Matusiewicz
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2019 r.


 Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie informatyczno - sportowym, który odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, ul. A. Matuszczaka 7 w dniu 31.01.2019 o godzinie 9:00.

Więcej informacji na: http://www.zstrzeszow.pl.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W RZESZOWIE ZAPRASZA NA KONKURS

PODRÓŻE PO PODKARPACIU

Temat I edycji: „Wycieczka po Rzeszowie”

Zobacz załączniki

 

Chętne osoby prosimy o zgłoszenia do nauczycieli geografii i informatyki.


Konkursy informatyczne BALTIE ("programowanie z Czarodziejem"):

Jest w kategoriach klas: I - III, IV - VI, VII - VIII + 3 GIM.

Laureaci klas VII, VIII oraz gimnazjum dostają dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich.


 

W roku szkolnym 2018/2019 odbędą się w naszej szkole następujące konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów:

 
Wszystkie konkursy znajdują się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty i mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. Miejsca od 1-3 są punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół średnich.

Etap szkolny konkursu odbędzie się w dwóch sesjach:


• 4  grudnia  2018 r.
  -  sesja  I  –  Quiz  na  platformie  MOODLE,  o godz. 13.00
• 7 grudnia 2018 r.
 - sesja II – krótkie zadania na platformie MOODLE (ze szczególnym uwzględnieniem algorytmiki i programowania)

W  sesji  II  będą  uczestniczyć  ci  uczestnicy sesji I, którzy uzyskali wynik ponad  60%. Szczegóły dotyczące listy osób zakwalifikowanych do sesji II oraz dokładne godziny jej przeprowadzenia  z ewentualnym podziałem na części zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu, najpóźniej w dniu 12 grudnia 2018 r. Obie sesje (I i II) zaplanowane są na 60 minut każda. Możliwy jest wgląd do pracy konkursowej w terminie do dwóch dni po ogłoszeniu wyników każdej sesji, w siedzibie organizatora, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Zobacz więcej!


Wszystkich uczniów kl. IV ZSP 10 zapraszamy na konkurs z matematyki.

Konkurs odbędzie się w sali 303, lekcja 6. Zakres materiału jednostki: monetarne, miary, wagi, kalendarz, zegar.

Dla najlepszych czekają ciekawe nagrody :)


Zapraszam do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na najpiękniejszy kalendarz adwentowy. Kalendarz adwentowy to tradycja zgodnie z którą dzieci w Niemczech 1 grudnia otrzymują kalendarz z 24 okienkami.

Informacje


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w II Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla uczniów klas siódmych.

Informacje i regulamin


Konkurs szachowy o Dyrektora Szkoły


Konkursu Literackiego „Co to jest ojczyzna?”

regulamin


Multitest

http://www.ces.edu.pl/multitest