Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Konkursy

Zapraszamy do Konkursów

 

 

 

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym Konkursie z Informatyki w roku szkolnym 2019-2020 dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Zobacz

Przebieg Konkursu

1.Konkurs jest trzyetapowy:

I  etap–szkolny (26 XI) polegający na rozwiązaniu dwóch zadań (napisanie programów w języku Python)  dotyczących  algorytmicznego  rozwiązania  problemów w  zakresie  wymagań podstawy programowej z informatyki do szkoły podstawowej;

II  etap–międzyszkolny polega na rozwiązaniu testu  na  witrynie  konkursu (platformie Moodle) w  zakresie poszerzonych wymagań podstawy programowej z informatyki do szkoły podstawowej;

III  etap–wojewódzki(finał) składający się z rozwiązania trzech zadań, wśród których co najmniej jedno dotyczy algorytmicznego rozwiązywania problemów w zakresie poszerzonych wymagań podstawy programowej z informatyki do szkoły podstawowej;2.Harmonogram Konkursu zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulam

 


Miasto Dębica, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania z Wrocławia, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Tarnów – Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, zapraszają do udziału w konkursie historycznym „Chcieliśmy wolnej Polski” adresowanym do młodzieży z województwa podkarpackiego i dolnośląskiego.

Konkurs objął patronatem Premier RP Mateusz Morawiecki, Prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz Podkarpacki i Dolnośląski Kurator Oświaty.

Wierzymy, że proponowana formuła pozytywnie wpłynie na przebieg konkursu, a udział w konkursie będzie dla dzieci i młodzieży okazją do poszerzenia swojej wiedzy historycznej i zmotywuje młodych ludzi do poszukiwania trwałych, uniwersalnych wartości, o które walczyli żołnierze Polski Podziemnej, zarówno w okresie okupacji niemieckiej, jak również w okresie zniewolenia komunistycznego.

 

W ramach zadań konkursowych uczniowie poszczególnych szkół mają do wykonania:

 

  • szkoły podstawowe

Formuła 1

– Opracowanie port folio poświęconego wybranej postaci –bohaterowi walk

o niepodległość Polski z okresu 1939-1989 z terenu województwa podkarpackiego lub dolnośląskiego;

 

Formuła 2

–Udział w konkursie krasomówczym – oddzielnie dla województwa

podkarpackiego i dolnośląskiego.

 

  • szkoły ponadpodstawowe

Formuła 1

– Nagranie filmu dokumentalnego lub reportażu poświęconego wybranej

postaci – bohaterowi walk o niepodległość Polski z okresu 1939 - 1989

z terenu województwa podkarpackiego lub dolnośląskiego;

 

Formuła 2

–Udział w konkursie krasomówczym –oddzielnie dla województwa

podkarpackiego i dolnośląskiego

 

Dokumenty do pobrania: 

https://chcielismywolnejpolski.pl/

Regulamin Konkursu: Chcieliśmy tylko wolnej Polski

Formularz zgłoszeniowy Konkursu Chcieliśmy tylko wolnej Polski (zobacz)

 

Organizatorzy i Partnerzy:
Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania z Wrocławia
Miasto Dębica
Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Tarnów – Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy.

Patronaty Honorowe:

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek
Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch
Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk


Ogólnopolski konkurs: Multitest (matematyka) będzie 22-10-2019 r. (wtorek), godzina 10:20 - sala 301.

(Liczba zgłoszonych uczestników Matematyka - kl. 4: 4, kl. 5: 6, kl. 8: 1), koszt: 9.50 zł
Zobacz więcej


 W październiku obchodzimy Dzień patrona naszej szkoły. W związku z tym ogłaszamy konkurs dla klas 4-8 SP pt. „Król Jan III Sobieski – patron mojej szkoły”. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat osobowości i wizerunku Jana III Sobieskiego. Prosimy, by na godzinie wychowawczej uczniowie w grupach przygotowali plakaty dotyczące biografii króla lub foldery prezentujące ciekawe fakty z życia władcy. Prace zwycięzców będą przedstawione podczas apelu.
Termin oddania prac 11.10.2019
Prace prosimy oddawać do p. E. Łagowskiej i K. Dąbrowieckiej


Regulamin Konkursu Literackiego
„Ja Polak, ja Patriota. Jakim patriotą jestem?”

I.    Organizator:

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie.


II. Cele konkursu:

1.    Upamiętnienie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2.    Kultywowanie polskiej historii.
3.    Rozwijanie zainteresowań i zdolności.4.    Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego.
5.    Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka.
6.    Rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
7.    Stworzenie możliwości zaprezentowania indywidualnych zdolności literackich.

III. Zasady uczestnictwa:

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.
2.    Adresowany jest do osób utalentowanych literacko.
3.    Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
4.    Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie „Ja Polak, ja Patriota. Jakim patriotą jestem?” , w którym odwoła się do swoich doświadczeń.
5.    Jeden Autor może przesłać tylko 1 utwór.
6.    Praca konkursowa nie może liczyć więcej niż 20 000 znaków (bez spacji, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5, margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm.)

IV. Zgłoszenia:

1.    Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową do dnia 21 października 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  umieszczając w tytule wiadomości Konkurs Literacki: Ja Polak, ja Patriota.
Wiadomość musi zawierać następujące załączniki:
1)    Praca konkursowa w formacie PDF,
2)    Skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1),
3)    Skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych ws. przetwarzania danych (załącznik nr 2),

V. Jury:

Jury powołane jest przez Organizatora Konkursu.
VI. Kryteria oceniania:
1.     Umiejętne wyrażenie własnych przemyśleń, emocji, przeżyć,
2.    Poprawność stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna,
3.    Zgodność z tematem konkursu,
4.    Poziom artystyczny pracy, oryginalność.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 października 2019 r.
2.    Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej organizatora, laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
3.    Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji prac.
4.    Dla zwycięzców (trzy miejsca) przewidziane atrakcyjne nagrody.
Dodatkowych informacji udzielają: Agnieszka Rak, Kamila Dąbrowiecka,
tel. 17 748 36 12  


Regulamin (Word)

Regulamin (Pdf)


Konkurs SCRATCH

Szkoła przeprowadza wewnętrzny konkurs wśród uczniów, których zadaniem będzie stworzenie projektu programistycznego, wykonanego w programie Scratch (gra lub animacja), pt. „Mój świat przyszłości”.

Termin zgłaszania prac do pani Zofii Matusiewicz do 23 IX (eliminacje szkolne).

Jedna praca przechodzi do kolejnego etapu - ogólnopolskiego.

Konkurs organizuje firma: Giganci Programowania.

Regulamin:

https://www.giganciprogramowania.edu.pl/Regulamin-Konkursu.pdf


„Bezpieczne Wakacje" to konkurs organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tegoroczna edycja rozpocznie się 1 czerwca. Od tego dnia, aż do 4 października 2019 r. można będzie nadsyłać prace w konkursie prac plastycznych dla dzieci i młodzieży, a także w konkursie na profilaktyczny spot filmowy.

Zobacz więcej na stronie

Regulamin

Formularz zgody


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Rodzinnym Turnieju Badmintona.

Zgłoszenie do udziału w IX Rodzinnym Turnieju Badmintona

Komunikat  turnieju

Plakat


Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie "Wakacje na których nie byłem"

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu fotomontażu na temat: "Wakacje na których nie byłem". Uczestnicy konkursu przygotowują prace samodzielnie w programie GIMP.

Uczniowie biorący udział w konkursie oddają:

  • prace konkursową zapisaną w formacie .xcf oraz wyeksportowaną do .png
  • zdjęcia, obrazy oraz rysunki na podstawie których powstała praca

Oceniana będzie pomysłowość, jakość wykonania oraz techniczne wykończenie.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie szkoły.

Termin zgłaszania prac: 6 V 2019

Pracę można przynieść na penDrive lub przesłać na mail: konkurs.zsp10.rzeszow@gmail.com


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 zaprasza do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie PLANSZOWA GRA MATEMATYCZNA.


Regulamin konkursu Planszowa Gra Matematyczna
1.    Cele konkursu:
a.    Zainteresowanie uczniów matematyką
b.    Odkrywanie talentów
c.    Popularyzowanie twórczości uczniów
d.    Integracja uczniów poprzez propagowanie gier planszowych
e.    Promocja szkoły
f.    Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania własnych pomysłów i kreatywności
g.    Popularyzacja gier planszowych
h.    Kształcenie i zainteresowanie uczniów matematyką

2.    Uczestnicy konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i III klasy gimnazjum

3.    Forma gry:
Dowolna gra planszowa z instrukcją gry i potrzebnymi pionkami lub kostkami do gry, zgodna z pomysłowością uczniów. Treść zgodna z tematem konkursu. Prace powinny być opisane. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora gry, wiek, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwę szkoły, do której dziecko uczęszcza.

4.    Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych:
Konkurs trwa od 25 lutego 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. Prace należy składać w sekretariacie ZSP Nr 10 lub na świetlicy szkolnej.
Gra nie może  być wcześniej publikowana ani nagradzana.
Organizator nie zwraca prac i jednocześnie zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania jako element dekoracji podczas imprez szkolonych.
Prace będą oceniane przez nauczycieli matematyki i świetlicy z ZSP Nr 10 w dwóch kategoriach wiekowych:
•    IV-VI SP
•    VII-VIII SP oraz III gimnazjum.

5.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2019 roku.
Lista laureatów  i termin rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane telefonicznie.

6.    Postanowienia końcowe:
a)    Zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków konkursu
b)    Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów wszelkie prawa autorskie.
c)    W sprawach nieobjętych niniejszy regulaminem decydują organizatorzy.

ORGANIZATORZY:   nauczyciele matematyki i świetlicy szkolnej
                                             Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w RzeszowieZgoda i regulamin


Uprzejmie informujemy, że za klika tygodni odbędzie się kolejna - IV już edycja wojewódzkiego konkursu informatycznego „web.Master podkarpacki”.


Organizatorem wydarzenia są Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego województwa. Formuła konkursu ma na celu rozwijanie w młodzieży umiejętności związanych z programowaniem stron WWW. Poprzez organizację tego wydarzenia chcemy także promować nasz region jako wyróżniający w się w zakresie rozwoju sektora informatycznego.
 
Konkurs „web.Master Podkarpacki” będzie przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap obędzie się 7 marca 2019 r. w formie testu umieszczonego na platformie e-learningowej. Prosimy by młodzież rozwiązywała go w szkolnej sali komputerowej z zachowaniem zasad pracy samodzielnej. Test będzie realizowany w podziale na kategorie „Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów” oraz „Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych”. W drugim etapie, dotyczącym umiejętności praktycznych, weźmie udział 15 najlepszych uczniów z każdej kategorii wybranych na podstawie wyników etapu pierwszego. Odbędzie się on 21 marca 2019 r. w siedzibie Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie - budynek przy ulicy Wincentego Pola 1.
 
W związku ze zmianami w regulaminie prosimy się z nim szczegółowo zapoznać.
 
Harmonogram konkursu znajduje się na stronie:
http://webmasterpodkarpacki.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-regulaminu-konkursu-informatycznego.pdf
 
Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zgłoszenia do P. Matusiewicz
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2019 r.


 Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie informatyczno - sportowym, który odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, ul. A. Matuszczaka 7 w dniu 31.01.2019 o godzinie 9:00.

Więcej informacji na: http://www.zstrzeszow.pl.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W RZESZOWIE ZAPRASZA NA KONKURS

PODRÓŻE PO PODKARPACIU

Temat I edycji: „Wycieczka po Rzeszowie”

Zobacz załączniki

 

Chętne osoby prosimy o zgłoszenia do nauczycieli geografii i informatyki.


Konkursy informatyczne BALTIE ("programowanie z Czarodziejem"):

Jest w kategoriach klas: I - III, IV - VI, VII - VIII + 3 GIM.

Laureaci klas VII, VIII oraz gimnazjum dostają dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich.


 

W roku szkolnym 2018/2019 odbędą się w naszej szkole następujące konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów:

 
Wszystkie konkursy znajdują się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty i mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. Miejsca od 1-3 są punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół średnich.

Etap szkolny konkursu odbędzie się w dwóch sesjach:


• 4  grudnia  2018 r.
  -  sesja  I  –  Quiz  na  platformie  MOODLE,  o godz. 13.00
• 7 grudnia 2018 r.
 - sesja II – krótkie zadania na platformie MOODLE (ze szczególnym uwzględnieniem algorytmiki i programowania)

W  sesji  II  będą  uczestniczyć  ci  uczestnicy sesji I, którzy uzyskali wynik ponad  60%. Szczegóły dotyczące listy osób zakwalifikowanych do sesji II oraz dokładne godziny jej przeprowadzenia  z ewentualnym podziałem na części zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu, najpóźniej w dniu 12 grudnia 2018 r. Obie sesje (I i II) zaplanowane są na 60 minut każda. Możliwy jest wgląd do pracy konkursowej w terminie do dwóch dni po ogłoszeniu wyników każdej sesji, w siedzibie organizatora, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Zobacz więcej!


Wszystkich uczniów kl. IV ZSP 10 zapraszamy na konkurs z matematyki.

Konkurs odbędzie się w sali 303, lekcja 6. Zakres materiału jednostki: monetarne, miary, wagi, kalendarz, zegar.

Dla najlepszych czekają ciekawe nagrody :)


Zapraszam do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na najpiękniejszy kalendarz adwentowy. Kalendarz adwentowy to tradycja zgodnie z którą dzieci w Niemczech 1 grudnia otrzymują kalendarz z 24 okienkami.

Informacje


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w II Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla uczniów klas siódmych.

Informacje i regulamin


Konkurs szachowy o Dyrektora Szkoły


Konkursu Literackiego „Co to jest ojczyzna?”

regulamin


Multitest

http://www.ces.edu.pl/multitest