Samorząd Uczniowski

Drukuj

Opiekuni SU:

Iwona Witowska-Niedbalec

Paweł Bartłomiejczuk

 


 

Przewodnicząca SU:      Julia Micał
Z-ca przewodniczącego SU:    Zuzanna Bocheńska
Z-ca przewodniczącego SU:   Wiktoria Wróbel