Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Zajęcia dodatkowe

 

Wykaz zajęć dodatkowych dla uczniów

klas I - III sp:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Klasa, godzina

Agnieszka Mikulec

Zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych.

1b poniedziałek 9:30-10:15

s.112

Agnieszka Mikulec

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

1b piątek 12:20-13:05

s.112

Agnieszka Mikulec

Zajęcia teatralne

kl. 1-3  czwartek 10:20- 11:05

s.201

Dominika Wójcik

Zajęcia z uczniem zdolnym

2a, piątek 12:20-13:15

Regina Sosnowska-Pyra

Zajęcia plastyczno-manualne

kl. 1-3 wtorek 9.30 - 10.15

biblioteka - zaplecze

10:20 - 11.05

świetlica

Maria Drygaś

Zajęcia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych w formie ćwiczeń aparatu mowy z grup P1,P3.


Zajęcia logopedyczne -terapia indywidualna w grupie P2

P1 - piątek 10.45-11.00

P3 - środa 12.00- 12.30


P2 - wtorek 16.00-17.00

Karolina Brzozowska

Zajęcia taneczne dla dziewcząt 6-letnich.

Poniedziałek 16.00 - 17.00

Małgorzata Barć

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne dla dzieci przedszkolnych


poniedziałek, środa 13.00-13.45Lidia Warchoł

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

kl.1b-wtorek 3l-9.30-10.15

kl.2a -poniedziałek 5l-11.20-1205

kl. 3a- piątek 3l-9.30-10.15

kl.4cb- wtorek 6l-12.20-13.05

kl.5b poniedziałek 2l-8.35-9.20

kl.4a wtorek 2l-8.35-9.20.

Anna Sztaba

Klub Małego Wolontariatu


Bawię się i uczę z tablicą interaktywną

P3 - czwartek 12.30-13.30


P3 - wtorek/środa 11.00-11.30

Agnieszka Grodecka

Zespół Taneczny BIEDRONKI, kl.1-3

Zajęcia zgodne z potrzebami uczniów kl.3a - Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia zgodne z zainteresowaniami uczniów klasy 3a- Kółko matematyczne

czwartek 10.20 - 11.05


środa 10.20 - 11.05


czwartek 9.30 - 10.15

Ewa Grala

Zajęcia matematyczne kl 2 a

Zajęcia sportowe kl 1-3

wtorek 9.30 - 10.15

sobota 10.15 - 11.00

Bogusława Strzępek

Zajęcia zgodne z zainteresowaniami uczniów kl.2b - Kółko matematyczne

Zajęcia zgodne z potrzebami uczniów kl. 2b - Edukacja wczesnoszkolna

poniedziałek 11.20 - 12.05


wtorek 11.20 - 12.05

 

Wykaz zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Klasa, godziny

Zofia Matusiewicz

Kółko z matematyki

IV C, środa

7:45 - 8:30, s. 302

Lidia Warchol

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

kl. 4b: 12.20-13.05

kl. 4c: 12.20-13.05

kl. 4a: wtorek 8.35-9.15

Kamila Dąbrowiecka

Zajęcia wyrównawcze - język angielski

poniedziałek 7:45
kl. 4a, 4b, 4c

Stanisław Skiba

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów z języka polskiego

wtorek: 12:20 - 13:05 kl. 4b

Barbara Baranowska

Zajęcia z historii

wtorek 14-14..45

Ewa Grala

Zajęcia z programowania klasy 4

wtorek 7.45 - 8.30

 

  

Wykaz zajęć dodatkowych dla uczniów klas V:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Klasa, godziny

Dominika Wójcik

Zajęcia wyrównawcze

Vab, środa 13:15-14:00

Dorota Hejnas

Zajęcia wyrównawcze

V a, poniedziałek 8.35-9.20

V b, poniedziałek 9.30-10.15

Kamila Dąbrowiecka

Zajęcia wyrównawcze - język polski

kl. 5 a 5b, środa 13:15 - 14:00 co 2 tyg

Kamila Dąbrowiecka

Kółko z języka angielskiego

kl. 5b ( chętni uczniowie), wtorek 7:45 - 8:30 co 2 tyg

Kamila Dąbrowiecka

Zajęcia z uczniem zdolnym z języka angielskiego

kl. 5b, wtorek 7;45 - 8:30 co 2 tyg

Witold Węglowski

Klub Młodego Odkrywcy

5a i 5b (chętni uczniowie) środa, godz. 13:15 - 14:00 s.205

Barbara Baranowska

zajęcia z historii (wyrównawcze)

piątek 14.00-14.14.45

Maria Piekarz

zajęcia uwzgl. zainteresowania: plastyka

5b, wtorek 7.45- 8.30 co 2 tyg.

Lidia Warchoł

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

kl.5b poniedziałek 2l-8.35-9.20

 

Wykaz zajęć dodatkowych dla uczniów klas VI:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Klasa

Zofia Matusiewicz

Kółko z informatyki

VI  (chętni uczniowie), wtorek,

godz. 14:10 - 14:55, s. 303

Dorota Hejnas

Kółko matematyczne

VI a, b (chętni uczniowie)

piątek, godz. 13.15-14.00

Mariusz Turzański

Kółko wyrównawcze z j. polskiego

VI a,b

 

 Wykaz zajęć dodatkowych dla uczniów klas VII:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Klasa, godziny

Zofia Matusiewicz

Kółko z informatyki

(chętni uczniowie), wtorek,

godz. 14:10 - 14:55, s. 303

Maria Urbanik

Zajęcia wyrównujące różnice programowe z geografii

7a środa 14.10-14.55 ( grupa słabsza i grupa mocniejsza-co II tydzień) s.101

Maria Urbanik

Zajęcia wyrównujące różnice programowe z geografii

7b czwartek 7.45-8.30 ( grupa słabsza i grupa mocniejsza-co II tydzień)

s.302

Mariusz Turzański

Kółko wyrównawcze z j. polskiego

VII a,b

Anna Adasiewicz

Matematyka - zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów

7ab: poniedziałek, czwartek 13.15

 

Wykaz zajęć dodatkowych dla uczniów klas VIII:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Klasa, godziny

Zofia Matusiewicz

Kółko z informatyki

(chętni uczniowie), wtorek,

godz. 14:10 - 14:55, s. 303

Marzena Mikulec

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

VIII a, poniedziałek, godz.14.05 - 14.50,  s.02

Marzena Mikulec

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

VIII b, poniedziałek, godz.13.15 - 14.00,  s.02

Marzena Mikulec

Zajęcia dla ucznia zdolnego z języka angielskiego

8b, wtorek, czwartek s.02

B.Bończak

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty klas 8a,b

wtorek s.107 14.00-15.30

A.Pojasek - Sołek

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego dla klas 8a i 8b

czwartek s.108

godz. 14:04 - 15:05

(każda z klas co drugi tydzień:klasa 8a i 8b)

 

 Wykaz zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły podstawowej:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Klasa, godziny

Paweł Bartłomiejczuk

Zajęcia  odpowiadające na zainteresowania uczniów - sportowe: Piłka nożna, Koszykówka, Siatkówka

Środa 14:10 - 15:40

Czwartek 14:10 - 15:40

Stanisław Skiba

Zajęcia rozwijające z języka polskiego odpowiadające zainteresowaniom uczniów.

kl, 4-6, środa: 13:15-14:00

Stanisław Skiba

Koło teatralne.

kl.4-8, środa: 14:10-14:55

A.Pojasek - Sołek

Kółko Dziennikarskie

kl.5-6, wtorek: 13:15 - 14:00

sala 108

Maria Piekarz

Zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów- plastyka

kl. 4-6, piątek: 13:15-14:00

Paweł Iwaszek

Zajęcia sportowe Badminton

poniedziałek: 15.00-16.30

piątek: 14.10- 14.55

Beata Panasiuk

Klub Młodego Odkrywcy („TECHNOTKI”)

7a i 7b (chętni uczniowie) wtorek, godz. 14.10 -14.55 s.208

 

 

Wykaz zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Klasa, godziny

Edyta Łagowska

Kółko historyczne

chętni uczniowie

poniedziałek,

godz. 13.15-14.00,

piątek godz. 7.00-7.45

sala nr 102

Maria Urbanik

Kółko turystyczno-fotograficzne

Chętni uczniowie klas 4-8 i III gimn (wolne soboty)

Witold Węglowski

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z biologii

IIIa i IIIb (grupy dzielone), wtorek, godz.13.15 - 14.00,  s.205

czwartek 7:50 - 8:30 s.205

Marcin Lorenc

Kółko Wokalne

Wszyscy chętni uczniowie 4-8 SP i 3 G

s. 109 wtorek 14:00-15:30

Paweł Bartłomiejczuk

Rajdy rowerowe, Szkolna Liga Szachowa, Szkolna Liga Badmintona,  turnieje szkolne,

Inne imprezy sportowe  pozaszkolne organizowane  w Rzeszowie

W zależności od potrzeb

Danuta Dworak

Kółko z wos - przygotowanie do egzaminu gim. 3a i 3b

chętni uczniowie

Siwiec Łukasz

Szkolne Koło Caritas

chętni uczniowie od klasy 6 - 8 oraz 3 gimnazjum. Poniedziałki 14:00 - 14:45

Zofia Matusiewicz

Kółko z informatyki

(chętni uczniowie od klas VI), wtorek, godz. 14:10 - 14:55, s. 303

 

 Wykaz zajęć dodatkowych dla uczniów klas III gim:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Klasa, godziny

Marzena Mikulec

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

IIIa/b grupa zaawansowana, czwartek, godz.7.45 - 8.30, s.02

Beata Panasiuk

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z chemii

IIIa poniedziałek (co dwa tygodnie), godz.14.10 - 14.55

s.208

Beata Panasiuk

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z chemii

IIIb poniedziałek (co dwa tygodnie), godz.14.10 - 14.55

s.208

Barbara Bończak

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Środa 7.00- 8.30

( co 2 tygodnie)

Ewa Augustyn-Ziemlińska

Zajęcia przygotowujące do Konkursu kuratoryjnego z j. niemieckiego

czwartek, godz. 14.10-14.55

uczeń klasy 3AG

Marzena Mikulec

Zajęcia dla ucznia zdolnego z języka angielskiego

IIIa, poniedziałek, piątek s.02

Zofia Matusiewicz

Kółko z informatyki

(chętni uczniowie), wtorek,

godz. 14:10 - 14:55, s. 303

Dominika Wójcik

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

IIIab grupa, wtorek 13:15-14:00

Edyta Łagowska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z historii.

III a i III b

poniedziałek,

godz. 14.10- 14.55, sala nr 102

A.Pojasek - Sołek

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego dla klas IIIa i IIIb

IIIa i IIIb

środa,

godz. 7:30 - 8:30,

sala 108

(każda z klas co drugi tydzień)