Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Lista wychowawców

Wykaz Wychowawstw w roku szkolnym 2019/2020:

klasa 1a

p. Agnieszka Grodecka

klasa 1b

p. Ewa Grala

klasa 2a

p. Iwona Witowska-Niedbalec

klasa 2b

p. Agnieszka Mikulec

klasa 3a

p. Marta Płaza

klasa 3b

p. Elżbieta Michałowska

klasa 4a

p. Paweł Bartłomiejczuk

klasa 5a

p. Edyta Łagowska

klasa 5b

p. Agnieszka Rak

klasa 5c

p. Zofia Matusiewicz

klasa 6a

p. Marzena Mikulec

klasa 6b

p. Kamila Dąbrowiecka

klasa 7a

p. Dominika Wójcik

klasa 7b

p. Mariusz Turzański

klasa 8a

p. Witold Węglowski

klasa 8b

p. Beata Panasiuk