Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Plan pracy

Plan pracy na: PAŹDZIERNIK 2018

 

Lp.

Zadanie do realizacji

do kogo skierowane

osoba odpowiedzialna

uwagi

1.

Pasowanie na ucznia klasy 1

klasa 1a i 1b SP

A.Mikulec

I.Witowska-Niedbalec

A.Grodecka

 

2.

Liga Matematyczna

kl. 1-3 SP

A.Grodecka

E. Michałowska

 

3.

Konkurs Ogólnopolski SYNAPSIK

kl.1-3

A.Grodecka

 

4.

Wyjście do biblioteki osiedlowej

P2,P3

M.Drygaś

 

5.

Pasowanie na przedszkolaka

P1

A.Sztaba

L.Dereń-Świder

 

6.

Rajd rowerowy

SP

P.Iwaszek, P.Bartłomiejczuk

 

7.

Liga szachowa    

Gim.       

 P.Bartłomiejczuk

 

8.

Liga Badmintona

SP.,Gimn.

P.Iwaszek

 

9.

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

4-8 SP, 3 gimn

E.Augustyn-Ziemlińska, R.Szerer

 

10.

Przygotowanie II Międzysz­kolnego Drużynowego Kon­kursu Wiedzy o Zjed­no­czo­nym Królestwie i Sta­nach Zjedn.

7ab

M.Mikulec

K.Dąbrowiecka

D.Wójcik

 

11.

Maraton czytelniczy – kon. czytelniczy

klasy 4-8 sp

Barbara Baranowska

 

12.

Quiz wiedzy o Janie III Sobieskim.

klasy  4-8 sp

Edyta Łagowska

 

13.

Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Symbole narodowe”

klasy 4-8 sp,  III gim

Maria Piekarz

 

14.

Liga Polonistyczna  – I etap

klasy 7-8 sp, III g

A. Pojasek - Sołek

 

 

Kontrola prawidłowości pełnienia dyżurów przez nauczycieli

Wszyscy nauczyciele

A.Adasiewicz

 

 

Szkolenie „Dysleksja – sposoby dostosowania wymagań”

 

 

 

 

Obserwacje koleżeńskie

 

Witold Węglowski

 

 

Obserwacje zajęć:

I.Witowska-Niedbalec

Lidia Warchoł, Dorota Hejnas

 

 

J. Lotz, A.Adasiewicz

 

 

Diagnoza przedszkolna

 

M. Barć

 

 

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej

 

B.Baranowska, M.Turzański

 

 

Pasowanie na świetlika

 

R.Sosnowska-Pyra, M.Lorenc

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

E.Grala, S.Skiba, M.Lorenc

 

 

Rajd pieszy szlakiem św. Jakuba

 

A.Mikulec, I.Wotowska-Niedbalec

 

 

Święto pieczonego ziemniaka

 

Wychowawcy klas 1-3