Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Inne realizowane projekty

Spis treści

 

 

 

Oprócz projektów takich jak:

 

 • Zielony Tydzień, Zielone Dni
 • „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

realizowane są projekty


 

„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”

Projekt KIK 34Od 4 listopada 2013 roku Zespół Szkół nr 4 w Rzeszowie bierze udział w projekcie pod nazwą: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprze edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przewidywanego na lata 2011-2017. Realizujemy zadanie 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”. Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i, w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym. Idea programu zakłada, że w przedszkolu i szkole społeczność (pracownicy, uczniowie i rodzice) podejmuje wspólne działania dla poprawy i utrzymania swojego zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań żywieniowych i podniesienie aktywności fizycznej. Zasady prawidłowego stylu życia wdrażane będą m.in. poprzez: realizację programów edukacyjnych, organizację wspólnych śniadań, zmianę na prozdrowotne asortymentu produktów spożywczych dostępnych na terenie szkoły, a także wprowadzanie różnych, codziennych form aktywności fizycznej wśród uczniów. Projekt KIK 34 Podkarpacie reklamują następujące linki do stron internetowych:


Oficjalna strona: kliknij
Fan Page - Facebook: kliknij
Twitter: kliknij
Youtube: kliknij

4 czerwca 2014 r. odbyło się w Zespole Szkół Spożywczych II Forum Gimnazjalisty. Otwarcia i powitania dokonała Pani Dyrektor, mgr inż. Aleksandra Wanic. Podczas spotkania został wygłoszony wykład pt. ,,Racjonalne żywienie - Twój najlepszy wybór”- mgr inż. Marzeny Borzęckiej. W czasie tej uroczystości, oprócz prezentacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5, gimnazja rywalizowały w turnieju matematyczno – gastronomiczno - sportowym, w którym pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 13, drugie miejsce Gimnazjum nr 9, a trzecie miejsce Gimnazjum nr 14. 

W konkursie na plakat pod hasłem ,,Dobre zdrowie, dobry zawód, dobra przyszłość” pierwsze miejsce zajęła praca Barbary Gozdek z Gimnazjum nr 14. GRATULUJEMY!!!!

Całą tę uroczystość umilały występy uczniów z Zespołu Szkół Spożywczych: Zuzanny Hepnar i Huberta Lachcika oraz piękny pokaz akrobatyki sportowej ze Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej Brygidy Sakowskiej-Kamińskiej. Odbyła się również degustacja produktów zdrowej żywności przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Spożywczych. Na zakończenie II Forum Gimnazjalisty wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Uczennice klas  II A,B i IIIA,B w ramach programu „Trzymaj Formę” brały udział w Seminarium dla młodzieży podczas Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych Ekogala 2014 w Rzeszowie - 23 maja 2014r.Program obejmował:

 • Wykład pt ”Dobroczynna moc produktów mlecznych” przeprowadzony prze dr Leokadię Drobnicę z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.
 • Pokaz wytwarzania produktów mlecznych z wykorzystaniem dawnych technologii pt.”Tradycje serowarskie w Beskidzie Niskim na przykładzie serów produkowanych w Rodzinnym GospodarstwieFiga” Tomasz i Wawrzyniec Maziejuk.
 • Rozstrzygnięcie Wojewódzkich konkursów ekologicznych. Uczennice klas I B i  III B w ramach programu „Trzymaj Formę” wzięły udział w Wojewódzkim  konkursie plastycznym „Zdrowo jem, zdrowo żyję-trzymam formę”. Wyróżniona  została uczennica klasy III -Dominika Micał.
 • Pokaz przygotowanych przekąsek ekologicznych przez uczniów z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.
 • Degustacja potraw przygotowanych produktów ekologicznych.

Zobacz galerię„Interaktywna nauka – jak, co, dlaczego?”

 

Koordynatorzy projektu:
Kierownik projektu: mgr inż. Witold Węglowski
Asystent kierownika: mgr Mariusz Turzański

 

Nasz projekt pod tą właśnie nazwą zdobył uznanie i został wybrany do realizacji decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako organizacji pośredniczącej. Tym samym będziemy skutecznie pracować na rzecz młodzieży naszego gimnazjum,  by mogła zgłębiać problematykę nauk ścisłych.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Koncepcja projektu powstała z jednej strony w wyniku indywidualnych doświadczeń i przemyśleń zespołu przygotowującego (Jolanta Lotz, Krystyna Jaworska-Cebula, Janusz Pieprzak, Mariusz Turzański i Witold Węglowski) jak również była efektem wizyt nauczycieli w centrach nauki (Milenaris Park w Budapeszcie, Phänomenta we Flensburgu, Natural History Museum  i The Science Museum w Londynie oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Szkoła ma ambicje dołączenia do czołówki szkół rzeszowskich stąd próba znalezienia wsparcia w oparciu o fundusze europejskie. Projekt dotyczył poziomu gimnazjum i zorientowany był na dostarczenie wrażeń na zajęciach przedmiotów ścisłych oraz techniki poprzez wprowadzenie elementów interaktywnego poznania procesów i myślenia matematycznego. Główny nacisk położyliśmy na pomoc uczniom o przeciętnych i słabych wynikach nauczania. Mamy nadzieję, że wielu spośród uczestników wybierze  w przyszłości zawody techniczne, tak potrzebne w kraju, a także jesteśmy przekonani co do znacznego pozytywnego wpływu projektu na lepsze zrozumienie tak trudnych zagadnień, z jakimi młodzież styka się na lekcjach matematyki, chemii i fizyki.

 

 

 

„Wakacyjna wędrówka z nauką”

Grupa I


To co było najistotniejszego w trakcie wycieczki (obozu): zwiedzanie wybranych linii produkcyjnych w Elektrociepłowni Rzeszów, Zakładach Przemysłu Chemicznego w Nowej Sarzynie, Zakładach Ceramiki Budowlanej w Harasiukach i Zakładach Przemysłu Lotniczego „Hispano-Suiza” w Sędziszowie Młp., warsztaty, których celem było konstruowanie styropianowych elementów mostu wg da Vinci oraz „produkcja” bumerangów, turystyka i rekreacja.

 

Grupa II


Grupa18 uczniów gimnazjum uczestniczyło w wyprawie,  w trakcie której: w różnych ekosystemach przeprowadzali badania: składu i pH gleby, grubości i składu ściółki,  pH wody, zasolenia wody, mikrofauny ściółki i wody, składu flory, temperatur powietrza, siły wiatru, wilgotności powietrza, intensywności promieniowania, obserwowali Jowisza i wybrane fragmenty konstelacji za pomocą dobrej lornetki i teleskopu Newtona,  podziwiali piękno Beskidu Niskiego, czasem dźwigając ciężkie plecaki, rozpoznawali ciekawe organizmy np. skrzyp olbrzymi, goryczki, języcznik zwyczajny, jaszczurkę żyworodną, salamandrę plamistą, kumaka górskiego, kruka, larwy chruścików, wpadali do wody, grzęźli w głębokim błocie, opatrywali pęcherze na stopach, szukali nagród wg azymutu..

 

Wycieczki edukacyjne
Kraków: 6.11.2008 r. i 30.04.2009 r.,
Warszawa 30.05.2009 r.

 

Grupa uczniów różnych klas naszego gimnazjum, wzięła udział  w wycieczkach tematycznych do centrów nauki w Krakowie. Większość zwiedziła Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie zapoznała się z historią druku i osiągnięciami polskiej myśli technicznej w zakresie motoryzacji. Następnie na wystawie „Zabawy z nauką” na 40 stanowiskach z modelami i zestawami urządzeń fizycznych, mogła samodzielnie wykonać proste doświadczenia z następujących dziedzin: maszyny proste, elektryczność, magnetyzm, konstrukcje mostów, hydrostatyka i ekologiczne sposoby wytwarzania energii elektrycznej.

Uczniowie brali też udział w zajęciach interaktywnych „Eksperymentuj” gościnnie prezentowanej przez Centrum Nauki Kopernik  z Warszawy. Wystawa ta składała się ze stanowisk z naukowymi zabawami i doświadczeniami z różnych dziedzin nauki. Uczniowie samodzielnie, całkowicie bezpiecznie, eksperymentowali. 

W ocenie młodzieży to właśnie ta wizyta była najbardziej interesująca, zwłaszcza pokazy z użyciem ciekłego azotu. 

Wycieczka tematyczna, której celem było zwiedzanie interaktywnych stanowisk na 13 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik operowała na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie. Piknik Naukowy to największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę. W tym roku wzięło w niej udział 250 instytucji z 21 krajów świata. W ciągu całego dnia odbyło się ponad 1000 pokazów i doświadczeń. Tym razem tematem przewodnim była „Nauka wśród gwiazd”, a gościem specjalnym Czechy. Po przyjeździe uczniów podzielono na 3-4 osobowe grupy samodzielnie poruszające się po terenach wystawienniczych. Dla bezpieczeństwa ustalono system szybkiej komunikacji z opiekunami. Uczniów wyposażono w przewodniki po terenach ekspozycyjnych.
Ogólnym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 14 w Rzeszowie.

 

 

 

Korespondowały z nim cele szczegółowe: uzupełnienie braków edukacyjnych, wzmocnienie motywacji do nauki, kształtowanie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości, rozwój zainteresowań przyrodniczych, matematycznych i technicznych oraz wzbudzanie – poprzez doświadczenie - ciekawości świata i praw nim rządzących.

 • Beneficjenci Ostateczni:  110 uczniów z Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół nr 4 w Rzeszowie
 • Uczestnicy zajęć wyrównawczych: 79
 • Uczestnicy zajęć kół naukowych: 31
 • Czas realizacji:  
  1 września 2008 r. – 30 września 2009 r.
 • Wartość projektu: 166 900, 45 zł
 • Liczba godzin zajęć wyrównawczych:  
  fizyka – 108, chemia – 108, matematyka – 144.
  Liczba godzin zajęć kół naukowych:
  fizyki – 27, chemii – 27, matematyczno-techniczne – 27.
      
  Zespól Zarządzający:
 • Jolanta Lotz – dyrektor,
 • Witold Węglowski     – kierownik projektu,
 • Mariusz Turzański – asystent kierownika projektu
 • Prowadzący zajęcia wyrównawcze:
 • Barbara Bończak,  
 • Krystyna Jaworska-Cebula,   
 • Elżbieta Gronkowska,
 • Urszula Demitraszek.

  Prowadzący zajęcia kół naukowych: 
 • Elżbieta Gronkowska,
 • Urszula Demitraszek,
 • Stanisław Rudzki.

  Opiekunowie wycieczek:  
 • Krystyna Jaworska-Cebula,
 • Beata Panasiuk,
 • Janusz Pieprzak,
 • Mariusz Turzański,
 • Paweł Iwaszek,
 • Witold Węglowski

  Opiekunowie Wakacyjnych wędrówek z nauką:
 • Mariusz Turzański,
 • Paweł Iwaszek,

Witold Węglowski
    
Zajęcia wyrównawcze z fizyki

 • Prowadząca: Elżbieta Gronkowska

Tematy niektórych zajęć:
Klasa II - wyznaczanie ciężaru ciał, rysowanie wektorów z zastosowaniem różnych skal, jak wyznaczyć swój ciężar, wyznaczanie gęstości różnych substancji, wyznaczanie ciśnienia dla różnych ciał, doświadczenie - prawo Archimedesa, badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego i po okręgu, swobodne spadanie ciał, zasada zachowania pędu, tarcie, konwekcja, promieniowanie cieplne, silniki cieplne, wyznaczanie ciepła właściwego, poznajemy nasz Układ Słoneczny, praca z mapką nieba, ruch drgający i fale mechaniczne, fale na wodzie, instrumenty muzyczne jako źródła dźwięku.
Klasa III - elektryzowanie ciał, wzór na siłę wyporu i obliczanie ciśnienia ciał znajdujących się w klasie, Prawo Joule’a – Lenza, sprawność urządzeń, zabawa z wzorami i jednostkami, wyznaczanie, obliczanie i rysowanie siły wypadkowej, bezwładność ciał, swobodne spadanie ciał, siła elektrodynamiczna, obserwacja linii sił pola magnetycznego, prąd indukcyjny, zjawiska optyczne które dowodzą falową naturę światła, przyrządy optyczne.
Wykaz ważniejszych materiałów i urządzeń zakupionych w ramach programu: zestaw do statyki, zestaw: Prawo Archimedesa, ława optyczna, literki i cyferki, zestaw oporników, źródło światła, waga elektroniczna, model do demonstracji zachowania równowagi, rura Kundt’a, model silnika Diesla, wytwornica dymu, wózek inercyjny, zestaw „Krążki i wielokrążki”, płyta z zatopionymi opiłkami, rura Newtona, pompa próżniowa, luksomierz, anemometr, zestaw pęd ciśnieniowy.

Szkolne matematyczno – techniczne koło naukowe

 • Prowadzący: Stanisław Rudzki


Tematy niektórych zajęć:
Wykonanie ramki do wyznaczania środka ciężkości ciał, przenoszenia drgań, itp., skonstruowanie poziomicy egipskiej, samochód, który zamiast kół ma prostopadłościany i jedzie, wykonanie wirownicy matematycznej,  prace z drewna - wypalanie obrazków, budowa układów elektronicznych wykorzystaniem zestawu


Wykaz ważniejszych materiałów i urządzeń zakupionych w ramach programu:
ekran, frezarka, wycinarka, opalarka, lutownica, zestaw edukacji elektronicznej,  zestaw do porównywania objętości, koło miernicze.

Szkolne chemiczne koło naukowe
Prowadząca:

 • Urszula Demitraszek

Tematy niektórych zajęć:
Otrzymywanie gazów oraz ich identyfikacja, badanie właściwości fizycznych i chemicznych, barwne ogrody i kolorowe kryształy, badanie właściwości manganu i jego związków, kolorowe wulkany, energia w reakcjach chemicznych, trwałość związków chemicznych, reakcje redox, ich zapis, bilans elektronowy, analiza jakościowa - płomieniowa litowców   i berylowców, badanie wpływu substancji chemicznych na szybkość procesów chemicznych, pachnąca i wybuchająca chemia, reakcje strącania w analizie chemicznej, otrzymywanie związków trudno rozpuszczalnych, wykrywanie jonów prostych i  związków organicznych.

Wykaz ważniejszych materiałów i urządzeń zakupionych w ramach programu: płaszcz grzewczy, chłodnica Lebiega, ezy.  

Zajęcia wyrównawcze z chemii

 • Prowadząca: Urszula Demitraszek
  Tematy niektórych zajęć:

Klasa II - otrzymywanie i rozdzielanie mieszanin niejednorodnych i jednorodnych, modele cząsteczek związków, procesy oczyszczania wody, rozpuszczalność substancji w wodzie, rodzaje roztworów, skala pH, reakcje strącania, sole- ich budowa, nazwy i wzory sumarycznei strukturalne, Reakcja zobojętniania, jej istota i zapis cząsteczkowy i jonowy, inne sposoby otrzymywania soli, czyli co może silniejszy, w świecie metali.

Klasa III - rozpuszczanie a rozpuszczalność, stężenie procentowe roztworów, kwasy tlenowe i beztlenowe- otrzymywanie i badanie właściwości, reakcje zobojętniania i strącania, dysocjacja elektrolityczna zasad kwasów i soli, wskaźniki laboratoryjne i sole w życiu codziennym, proste pochodne węglowodorów, czyli alkohole i kwasy organiczne, alkohole i kwasy, czyli pachnąca chemia.
    

Wykaz ważniejszych materiałów i urządzeń zakupionych w ramach programu:  mieszadło magnetyczne, biureta, model struktury atomu, zestawy konstrukcyjne związków, modele struktur C, kolekcje rud i kryształów, wiele odczynników, wirówka, szkło laboratoryjne, ezy.  

Wykaz ważniejszych materiałów i urządzeń zakupionych w ramach programu:  zestaw brył, klocki matematyczne, zestawy konstrukcyjne, tęczowe kwadraty i trójkąty, rzutnik, ekran, oś liczbowa, układ współrzędnych, domino.

 
Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 • Prowadzące: Barbara Bończak i Krystyna Jaworska-Cebula
  Tematy niektórych zajęć:

Klasa I - działania na liczbach rzeczywistych, rodzaje kątów i ich własności, pod-stawowe konstrukcje geometryczne, figury płaskie – własności, pola, koło i okrąg – własności, wyrażenia algebraiczne, procenty, równania i nierówności, zadania tekstowe.

Klasa II - działania na potęgach, konstrukcje geometryczne, wyrażenia algebraiczne, Twierdzenie Pitagorasa, działania na pierwiastkach, funkcja liniowa i jej własności, rozwiązywanie układów równań, ostrosłupy i graniastosłupy, zadania tekstowe.

Klasa III - rozwiązywanie układów równań, rozwiązywanie zadań tekstowych, proporcjonalność prosta i odwrotna - rozwiązywanie zadań tekstowych, Twierdzenie Talesa, podobieństwo figur, trójkąt prostokątny i jego własności, bryły, działania na liczbach rzeczywistych, rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi metodami, funkcje i ich własności, wielokąty i ich własności, wybrane elementy statystyki.

 

Szkolne fizyczne koło naukowe

 • Prowadząca: Elżbieta Gronkowska

Tematy niektórych zajęć: Wyznaczanie ciśnienia atmosferycznego, wyznaczanie środka ciężkości ciał i rodzaje równowagi ciał, zabawa z ładunkami elektrycznymi, obserwujemy mikroświat, Układ Słoneczny – poznajemy planety, mapkę nieba, obieg Ziemi, Słońca, ruch Księżyca, zjawiska optyczne, obserwacja i obliczenia dotyczące obrazów w soczewkach i zwierciadłach, bawimy się zabawkami i instrumentami muzycznymi.

 

Wykaz ważniejszych materiałów i urządzeń zakupionych w ramach programu:

monitor, mikroskop, model kosmograficzny, kamera do mikroskopu, da Vinci machines, zestawy „Sekrety elektroniki”, klosz próżniowy, zestaw – pęd, ruchy, przyrząd do przemiany adiabatycznej, skoczek – zasada zachowania energii, sprężyna do demonstracji fali poprzecznej.


Co działo się przez rok: zobacz w GALERII


 

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych”

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie
działająca w Zespole Szkół nr 4 w Rzeszowie bierze udział w projekcie

pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania
w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych

w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

W związku z zakończeniem realizacji projektu zamieszczamy informacje nt zrealizowanego projektu w szkole:

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach  I -III rzeszowskich szkół podstawowych"

Szkoła uczestniczyła w realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013. 

Projekt objął wsparciem 99 uczniów i uczennic naszej szkoły.

Analiza ocen opisowych oraz opinii o uczniach przygotowanych przez prowadzących zajęcia oraz wychowawców klas pokazała, że założone cele i wskaźniki zostały osiągnięte.

 Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli:

 

Dodatkowo baza dydaktyczna szkoły została doposażona w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

 


Program Ministerstwa Edukacji Narodowej "Radosna Szkoła" w naszej szkole.

Nasz wniosek o utworzenie miejsc zabaw został pozytywnie załatwiony. W miesiącach wakacyjnych zakupiono pomoce dydaktyczne do naszych sal.

Są to:

 • duże, miękkie klocki,
 • miękkie piłki,
 • materace do zabaw ruchowych,
 • tory przeszkód,
 • drabinki,
 • materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej.

A wszystko po to, by sześcioletnim i siedmioletnim uczniom stworzyć bezpieczne i przyjazne warunki organizowania różnorodnych zajęć szkolnych. Teraz czekamy już tylko na szkolny plac zabaw tworzony na naszym podwórku także w ramach programu "Radosna Szkoła".

 

 

Zobacz galerię


Dziecięce laboratorium

PLAN ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNEGO LABORATORIUM

(plik pdf, pobierz)
3 grupy po 5 dzieci (w 3 osobnych pokojach, w tym samym czasie)
    

„Każdy z nas, rodziców, nauczycieli, naukowców musi reagować, aby nadal wpajać naszym dzieciom oprócz tej ich szybkiej, płynnej, fragmentarycznej inteligencji także nasz wolniejszy, głębszy sposób myślenia”  

Olivier Houde, Sorbona
 

ZAPRASZAMY  DO  DZIECIĘCEGO  LABORATORIUM

Sześciolatki znajdą tu zachwyt nad otaczającym światem z jego różnorodnością form. Dzieci będą więc przeżywać zajęcia całymi sobą, dotykać, tworzyć słuchać, ……
W zajęciach z Dziecięcego Laboratorium brały udział dzieci z 6-letnie. Jednym ze zrealizowanych tematów była lekcja savoir-vivre przy stole. Dzieci brały udział w zajęciach praktycznych, jak również żywo dyskutowały na temat kulturalnego zachowania się przy stole w oparciu o ilustracje i własne doświadczenia. Wykonały pracę plastyczną utrwalającą zdobytą wiedzę.

            
Mamy je zaciekawić, aby otaczający świat jawił się im jako ciekawy i przyjazny. Pamiętajmy, że umysł dziecka jest pojemny, chłonny i oczekujący, więc starajmy się go zaciekawić otaczającą rzeczywistością. Taniec, savoir-vivre, technika, biologia człowieka, muzyka, fizyka – to niektóre z tych właśnie obszarów.

Celem nadrzędnym projektu jest rozwijanie pasji zdobywania wiedzy i umiejętności, poprzez przybliżanie najmłodszym bogactwa świata nauki i sztuki. Kształtowanie twórczego myślenia i  kontakt z kulturą wybranych krajów europejskich czyni zajęcia wielowymiarowymi. Dzieci poszerzają swoją wiedzę o aspekty, które nie są doceniane w programach szkolnych. Dzieciństwo to szczególny okres w życiu każdego człowieka. Zdając sobie z tego sprawę chcemy by już w wieku przedszkolnym, podobnie jak w Centrum Nauki Kopernik (choć w mikroskali) dzieci mogły m.in.:

 • konstruować nieznane budowle, tworzyć własne plastyczne dzieła;
 • ćwiczyć się w wytrwałości;
 • uczyć się współpracy z rówieśnikami;
 • obserwować nieznany tajemniczy świat dźwięku i barwy;
 • uczestniczyć w organizowanych zabawach ruchowych.


Dzieci przedszkolne z "Dziecięcego Laboratorium" dokarmiają ptaki zimą:

 • Wykonały samodzielnie karmniki dla ptaków z plastikowych butelek, do których przez wycięty otwór wsypały pokarm.
 • Dowiedziały się o różnych, innych rodzajach pokarmów, którymi dokarmiać można ptaki, np. orzechy, jabłka, słonecznik, słoninka, woda.

Dzieci karmniki zabrały ze sobą i z pewnością zawiesiły na drzewach, by ptaki nie były głodne zimą.

Tematem zajęć była  "Matematyka w kuchni".

 • Dzięki zgromadzonym różnego rodzaju wagom, np. szalkowej, elektronicznej, łazienkowej dzieci poznawały sens ważenia.
 • Dzieci chciały ważyć wszystko co zobaczyły, najpierw ile klocków waży lala, miś, piłka, kostka a potem odważnikami.
 • Ważyliśmy 1 kg jabłek, 1 kg cukru na "szarlotkę dla babci". Mierzyliśmy, ile szklanek płynu mieści się w 1 litrowej butelce po soku.

Zobacz film           

Zobacz galerię

 

 


„Europa bliżej”

Szkolny klub europejski „Eureko” wraz z nauczycielami i zaprzyjaźnionymi uczniami pracował nad projektem „Europa bliżej”.

Pomysł opierał się na założeniu, by myślenia w kategoriach europejskich nie opierać wyłącznie na wyobrażeniach o wielkiej Unii Europejskiej, ale poprzez zainteresowanie obszarem mniejszym lecz bliższym nam historycznie i kulturowo.

Tak jak w naszym zwykłym życiu istotne jest poznanie i nawiązanie przyjaźni z sąsiadem zza ściany czy też płotu, tak w przypadku Podkarpacia naszym żywotnym interesem jest bliska współpraca z najbliższymi regionami Ukrainy i Słowacji.

Różnorodność propozycji prezentowanych na podsumowaniu projektu spowodowała spore zainteresowanie uczniów mogących wybrać dla siebie coś szczególnie interesującego, a dla szacownych gości stanowiła dowód wyjątkowości naszej szkoły.

 

 

Zobacz galerię