Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Image

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie


ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów
tel.: 17 748 36 12
e-mail: sekretariat@zsp10.resman.pl

Dyrektor:
mgr inż. Jolanta Lotz 17 748 36 14

V-ce dyrektor:
mgr Anna Adasiewicz 17 748 36 11

Gł. księgowa:
mgr inż. Małgorzata Rączy 17 748 36 15

Sekretarz:
mgr Bożena Sitarz 17 748 36 12

Świetlica:
17 748 36 20

NIP: 813 30 08 482

FB Klub Absolwenta ZSP 10
Image