Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Klasa 5a

 

5a wych. D.Hejnas

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 j.polski PS 107 matematy HE 109 j.angWSP DW 107 matWSP DH 107 j.polWSP APS 107
2 8:35- 9:20 matematy HE 107 wf GK 118 j.angiel MM 107 historia BA 107 zaj. wyc HE 107
3 9:30-10:15 wf GK 118 biologia TW 107 j.polski PS 107 j.polski PS 107 j.polski PS 107
4 10:20-11:05 j.angiel MM 107 geografi UR 107 matematy HE 107 wf GK 118 technika BP 107
5 11:20-12:05 religia TB 107 j.polski PS 107 religia TB 107 matematy HE 107 j.angiel MM 107
6 12:20-13:05 historia BA 107 muzyka LM 107 BASEN plastyka PM 107 j.niemie RS 107
7 13:15-14:00   4 godz. wf   informat RU 303  
8 14:10-14:55       gdyr