Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Przydatne dokumenty

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych:

- duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł

- duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł

Zobacz pełen dokument