Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Kalendarium roku szkolnego

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny

1.

Spotkania z rodzicami:

- wywiadówki ogólne szkolne

SP: I-III

    8.09. 2020

  16.11. 2020

  26.01. 2021

  13.04. 2021

SP: IV-VIII

    9.09. 2020

17.11. 2020(IV-VI) 

18.11. 2020(VII-VIII)

  27.01. 2021

  14.04. 2021

Dyrektor szkoły

2.

- klasowe zebrania

informacyjne

wg potrzeb

Wychowawcy klas

- posiedzenia Rady Rodziców

wrzesień 2020

styczeń 2021

kwiecień 2021

czerwiec 2021

wg potrzeb

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor szkoły