Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Kalendarium roku szkolnego

 

l.p.

imię i nazwisko nauczyciela

dzień tygodnia

godziny

1

Jolanta Lotz

wtorek

7.00 – 8.00

2

Anna Adasiewicz

czwartek

8.30 - 9.30

3

Edyta Łagowska

czwartek

7.30-8.30

4

Dorota Hejnas

Środa

6.45-7.45

5

Agnieszka Mikulec

wtorek

11:20 – 12:20

6.

Agnieszka Rak

poniedziałek

13.05.14.05

7.

Marzena Mikulec

poniedziałek

13.15-14.15

8.

Lidia Warchoł

poniedziałek

12.30-13.30

9.

Ewa Grala

środa

6.45-7.45

10.

Agnieszka Grodecka

środa

7.15-8.15

11.

Elżbieta Michałowska

wtorek

6.45-7.45

12.

Agnieszka Pojasek-Sołek

poniedziałek

12:20-13:20

13.

Beata Panasiuk

wtorek

8.30-9.30

14

Agnieszka Szalacha

poniedziałek

14.00 - 15.00

15

Paweł Iwaszek

Środa

14.00-15.00

16.

Dominika Wójcik

wtorek

6:45-7:45

17.

Patrycja Kwaśny

piątek

11:20 – 12:20

18.

Mariusz Turzański

środa

12.05 - 13.05

19.

Tomasz Wróbel

czwartek

9.15-10.15

20

I.Witowska - Niedbalec

piątek

07.30 - 08.30

21.

Małgorzata Barć

czwartek

11.00- 12.00

22.

Stanisław Rudzki

środa

8.30-9.30

23.

Regina Sosnowska-Pyra

piątek

11.00 - 12.00

24.

Anna Groch-Kornak

wtorek

7.30-8.30

25.

Agnieszka Kuś

wtorek

11.00 - 12.00

26.

Maria Piekarz

czwartek

12.00 - 13.00

27.

Marta Płaza

piątek

7.00 - 7.30 i 7.45-8.15

28.

Romuald Szerer

piątek

10:15-11:15

29.

Karolina Błażej

piątek

10:15-11:15

30.

Paweł Bartłomiejczuk

poniedziałek

8:30-9:30

31.

Marcin Lorenc

piątek

7:30-8:30

32.

Anna Sztaba

piątek

13.05-14.05

33.

Maria Drygaś

wtorek

11.00-12.00

34.

Adrian Pazdan

środa

10.15-11.15

35.

Tomasz Błaż

Czwartek

12:05 – 13:05

36.

Katarzyna Rogoda-Kiczek

środa

10:15-10:45 i 13:30-14:00

37.

Lidia Dereń- Świder

wtorek

11:45- 12:45

38.

Bogusława Strzępek

poniedziałek

11:45- 12:45

Spotkania z rodzicami:

- wywiadówki ogólne szkolne

SP: I - III

 14.09. 2022 (środa)

 15.11. 2022 (wtorek)

 1.02.2023 (środa)

 18.04.2023 (wtorek)

 

SP: IV - VIII

 15.09. 2022 (czwartek)

 16.11. 2022 (środa)

 2.02.2023 (czwartek)

 19.04.2023 (środa)

- klasowe zebrania

 informacyjne

wg potrzeb 

posiedzenia Rady Rodziców

 

wrzesień  2022

luty 2023

czerwiec 2023

wg potrzeb