Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Kalendarium roku szkolnego

Spotkania z rodzicami:

- wywiadówki ogólne szkolne

SP: I - III

 8.09. 2021 (środa)

 16.11. 2021 (wtorek)

 18.01.2022 (wtorek)

 20.04.2022 (środa)

 

SP: IV - VIII

 9.09. 2021 (czwartek)

 17.11. 2021 (środa)

 19.01.2022 (środa)

 21.04.2022 (czwartek)

- klasowe zebrania

 informacyjne

wg potrzeb 

posiedzenia Rady Rodziców

 

wrzesień  2021

styczeń 2022

kwiecień 2022

czerwiec 2022

wg potrzeb