Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Samorząd Uczniowski

Opiekuni SU:

Dominika Wójcik

    Tomasz Wróbel 


 

Przewodniczący SU:   Wojciech Niedzielski  8c   
Z-ca przewodniczącego SU:   Milena Dziedzic 8b  
Z-ca przewodniczącego SU:  Mikołaj Kawalec 8b