Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Samorząd Uczniowski

Opiekuni SU:

Iwona Witowska-Niedbalec

Paweł Bartłomiejczuk

 


 

Przewodnicząca SU:      Julia Micał
Z-ca przewodniczącego SU:    Zuzanna Bocheńska
Z-ca przewodniczącego SU:   Wiktoria Wróbel