Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Zajęcia dodatkowe

Szkolny Program Zajęć Pozalekcyjnych

„Rzeka Wielkiej Przygody”

 

P1:

imię
i nazwisko nauczyciela

nazwa zajęć

klasa

termin zajęć

Lidia Dereń- Świder

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - zajęcia artystyczne ,,Bajkowo- kolorowo”

P1

poniedziałek,

środa

15.00-16.00

Bogusława Strzępek

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania dzieci - zajęcia przyrodniczo-badawcze

P1

wtorek, czwartek

15.00-16.00

 

 

P2:

imię
i nazwisko nauczyciela

nazwa zajęć

klasa

termin zajęć

Maria Drygaś

Sylabowa metoda nauki czytania w przedszkolu.

P2

środa, piątek

10.00 - 11.00

Katarzyna Rogoda-Kiczek

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - zajęcia taneczne

P2

wtorek

15.00-16.00

 

 

P3:

imię
i nazwisko nauczyciela

nazwa zajęć

klasa

termin zajęć

Małgorzata Barć

Zajęcia odpowiadające na potrzeby dzieci

P3

poniedziałek, środa

15.00-16.00

Małgorzata Barć

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania dzieci - zajęcia plastyczne

P3

wtorek

15.00-16.00

Katarzyna Rogoda- Kiczek

 

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania dzieci - zajęcia taneczne

P3

czwartek

15.00-16.00

Lidia Warchoł

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

P3

 

Maria Drygaś

Zajęcia odpowiadające na potrzeby ucznia - zajęcia logopedyczne.

P3

Wtorek 12.50-13.10

Klasa 1:

 

imię
i nazwisko nauczyciela

nazwa zajęć

klasa

termin zajęć

Anna Sztaba

Gromada Zuchowa

1a,1b

poniedziałek

13.15-14.15

Agnieszka Mikulec

Zajęcia teatralne

“Bajkowe skrzaty”

1a, 1b

Czwartek

7:45-8:30

Elżbieta Michałowska

Kółko sportowe

1a,1b

Środa

745-8.30

Agnieszka Grodecka

Zespół Taneczny BIEDRONKI

1a,1b

Piątek 7.45-8.30

Agnieszka Grodecka

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów - edukacja wczesnoszkolna

1b

Środa 12.20 - 13.05

Agnieszka Grodecka

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - zajęcia matematyczne

1b

Poniedziałek 7.45-8.30

Ewa Grala

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów – kółko matematyczne

1a

Poniedziałek

745 - 830

Ewa Grala

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów – zaj. dla uczniów z trudnościami w nauce

1a

Wtorek

745 - 830

Ewa Grala

Zajęcia sportowe - Badminton

1a, 1b

Czwartek/Piątek

745 - 830

Beata Panasiuk

Klub Młodego Odkrywcy - KMO

1a, 1b

Wtorek

7.45 – 8.30

Lidia Warchoł

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

1b

Czwartek 7.45

 

 

 

klasa 2:

 

imię
i nazwisko nauczyciela

nazwa zajęć

klasa

termin zajęć

Anna Sztaba

Gromada Zuchowa

2a,2b

poniedziałek

13.15-14.15

Agnieszka Mikulec

Zajęcia teatralne “Bajkowe skrzaty”

2a,2b

Czwartek

7:45-8:30

Agnieszka Mikulec

 

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów - edukacja wczesnoszkolna

2a

Piątek

9:30 – 10:15

Agnieszka Mikulec

 

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - zajęcia matematyczne

2a

Poniedziałek

7:45 – 8:30

Elżbieta Michałowska

Kółko sportowe

2a, 2b

Środa
7.45-8.30

Agnieszka Grodecka

Zespół Taneczny BIEDRONKI

2a,2b

Piątek 7.45-8.30

Ewa Grala

Zajęcia sportowe - Badminton

2a, 2b

Czwartek/Piątek

745 - 830

Agnieszka Szalacha

Bajkoterapia

2a

Wtorek 9.30-10.15

Iwona Witowska - Niedbalec

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów - edukacja wczesnoszkolna

2b

Środa 7.45 - 8.30

Iwona Witowska - Niedbalec

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - zajęcia matematyczne

2b

Czwartek 7.45 - 8.30

Lidia Warchoł

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

2a

 

2b

 

Środa 10.20

 

Wtorek 9.30

Maria Drygaś

Zajęcia odpowiadające na potrzeby ucznia  - zajęcia logopedyczne.

2a

2b

Wtorek 12.05-12.20

Poniedziałek 10.00- 10.45

 

 

 

 

 

Klasa 3:

 

imię
i nazwisko nauczyciela

nazwa zajęć

klasa

termin zajęć

Anna Sztaba

Gromada Zuchowa

3a,3b,3c

poniedziałek

13.15-14.15

Anna Sztaba

 Coraz lepiej czytam, piszę i liczę

3c

wtorek

12.20-13.05

Agnieszka Mikulec

Zajęcia teatralne

“Bajkowe skrzaty”

3a,3b,3c

Czwartek

7:45-8:30

Elżbieta Michałowska

Kółko sportowe

3a,b,c

Środa
 7.45-8.30

Elżbieta Michałowska

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - zajęcia matematyczne

 

3b

Wtorek
7.45-8.30

Elżbieta Michałowska

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów - zajęcia wyrównawcze

3b

Poniedziałek
7.45-8.30

Agnieszka Grodecka

Zespół Taneczny BIEDRONKI

3a,3b,3c

Piątek 7.45-8.30

Beata Panasiuk

 

Klub Młodego Odkrywcy - KMO

 

3a,3b,3c

Piątek 7.45 - 8.30

Marta Płaza

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów - zajęcia wyrównawcze

3a

Środa 7.45-8.30

Marta Płaza

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - kółko ogólnorozwojowe

3a

Czwartek 7.45-8.30

Ewa Grala

Zajęcia sportowe - Badminton

3a,3b,3c

Czwartek/Piątek

745 - 830

Agnieszka Szalacha

Bajkoterapia

3b

Wtorek 9.30-10.15

Lidia Warchoł

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

 

Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno - społeczne

3a,

3c

 

3a

Poniedziałek 9.20

Czwartek 10.20

 

Poniedziałek 10.20

Maria Drygaś

Zajęcia odpowiadające na potrzeby ucznia - zajęcia logopedyczne`

3a

3b

Poniedziałek 8.30-8.45

 

Klasa 4:

 

imię
i nazwisko nauczyciela

nazwa zajęć

klasa

termin zajęć

Dominika Wójcik

Kółko teatralne w języku angielskim

4b

Czwartek
12:20-13:05

Karolina Błażej

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów - zaj.wyrówn. z j.angielskiego

4ab

Poniedziałek (co drugi tydzień)

13.15-14.00

Paweł Iwaszek

Zajęcia sportowe Badminton

4ab

Poniedziałek, środa, piątek- 15.00-16.30

Paweł Bartłomiejczuk

Zajęcia sportowe

4ab

Czwartek 13:15 – 14:55

Marcin Lorenc

Kółko wokalne

4ab

Środa 14:10-15:55

Patrycja Kwaśny

Kółko matematyczne

4ab

Wtorek 14:10 – 15:55

Lidia Warchoł

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

4a

4b

Wtorek środa 7.45

Wtorek 7.45

Maria Drygaś

Zajęcia odpowiadające na potrzeby ucznia – zajęcia logopedyczne

4b

Wtorek 13.05-13.20

 

 

 

 

 

klasa 5:

 

imię
i nazwisko nauczyciela

nazwa zajęć

klasa

termin zajęć

A.Groch-Kornak

Zajęcia sportowe

5a,b

Poniedziałek 14.10-14.55

Czwartek 14.10-14.55

Agnieszka Rak

Grupa Teatralna Pinokio

5b

poniedziałek 14.10-14.55

Beata Panasiuk

Klub Młodego Odkrywcy - KMO

5a

Wtorek 12.20-13.05

Tomasz Wróbel

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - kółko biologiczne

5b

Poniedziałek, 6-7 lekcja, wg potrzeb

 

Karolina Błażej

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów - zaj.wyrówn.
z j.angielskigo

5ab

Poniedziałek (co drugi tydzień)

13.15-14.00

Paweł Iwaszek

Zajęcia sportowe Badminton

4ab

Poniedziałek, środa, piątek- 15.00-16.30

Mariusz Turzański

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów

5ab

Czwartek – 7.45 - 8.30

Dorota Hejnas

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów- kółko matematyczne dla klas 5

5ab

Piątek 7.45-8.30

Maria Piekarz

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów- kółko plastyczne

5b

Czwartek 14.10-14.55

Marcin Lorenc

Kółko wokalne

5ab

Środa 14:10-15:55

Stanisław Rudzki

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - kółko-majsterkowicza

5ab

Poniedziałek 14.10-14.55

Lidia Warchoł

Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno- społeczne

5b

Piątek 7.45

 

 

 

 

klasa 6:

 

imię
i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

klasa

termin zajęć

A.Groch-Kornak

Zajęcia sportowe

6a,b

Poniedziałek 14.10-14.55

Czwartek 14.10-14.55

Agnieszka Rak

Grupa Teatralna Pinokio

6a

poniedziałek 14.10-14.55

Agnieszka Pojasek-Sołek

Kaligrafia

6a, 6b

Piątek 13:15 – 14:45
(co drugi tydzień 2x45 min)

Tomasz Wróbel

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - kółko biologiczne

6a, 6b

Poniedziałek, 6-7 lekcja, wg potrzeb

Paweł Iwaszek

Zajęcia sportowe Badminton

4ab

Poniedziałek, środa, piątek- 15.00-16.30

Romuald Szerer

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów- kółko języka niemieckiego

6ab

Czwartek, 12.20- 13.05

Dorota Hejnas

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów – kółko matematyczne dla klas 6

6ab

Wtorek 7.45-8.30

Marcin Lorenc

Kółko wokalne

6ab

Środa 14:10-15:55

Marcin Lorenc

Zespół Przybysz Band

6a

Wg. potrzeb

Stanisław Rudzki

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - kółko-majsterkowicza

 

6ab

Poniedziałek 14.10-14.55

 

 

 

 


 

klasa 7:

 

imię
i nazwisko nauczyciela

nazwa zajęć

klasa

termin zajęć

Marzena Mikulec

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - koło j.angielskiego - poziom zaawansowany

7a

Wtorek 7.00-7.45

Agnieszka Grodecka

Szkolne Koło Caritas

7a

wg potrzeb

Marcin Lorenc

Kółko wokalne

7a

Środa 14:10-15:55

Beata Panasiuk

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów - “Z chemią za pan brat”

7a

Poniedziałek14.10-14.55

P. Bartłomiejczuk

Zespołowe gry sportowe - koszykówka, siatkówka

7a 8abc

Środa 14:00 – 15:30

Tomasz Wróbel

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - kółko biologiczne

7a

Czwartek, 14.10-14.55

Paweł Iwaszek

Zajęcia sportowe Badminton

4ab

Poniedziałek, środa, piątek- 15.00-16.30

Patrycja Kwaśny

Kółko matematyczne

7a

Czwartek 7:00 – 7:30

Stanisław Rudzki

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - kółko-majsterkowicza

 

 

Poniedziałek 14.10-14.55

 

 

 

 

 

 

 

klasa 8:

 

imię
i nazwisko nauczyciela

nazwa zajęć

klasa

termin zajęć

Marzena Mikulec

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów - przygotowanie do egzaminu.

8b

Wtorek 7.45-8.30

Marzena Mikulec

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - koło j.angielskiego - poziom zaawansowany

8b

Poniedziałek

7.00-7.45

Agnieszka Grodecka

Szkolne Koło Caritas

8abc

wg potrzeb

Dominika Wójcik

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów - przygotowanie do egzaminu

8a

Środa 7:45-8:30

Dominika Wójcik

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów- przygotowanie do egzaminu.

8c

Wtorek 7:45-8:30

Agnieszka Rak

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów- przygotowanie do egzaminu.

8bc

Poniedziałek 7.45-8.35

Czwartek 7.45-8.35

Agnieszka Rak

Grupa Teatralna Pinokio

8b

Poniedziałek 14.10-14.55

Anna Adasiewicz

Zajęcia odpowiadające
na potrzeby uczniów - przygotowanie do egzaminu z matematyki.

8ac

8a-czwartek 7.47-8.30

8c-środa 7.47-8.30

Anna Adasiewicz

Kółko matematyczne

8ac

Wtorek 7.00-7.45

Agnieszka Pojasek-Sołek

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów - przygotowanie do egzaminu.

8a

Poniedziałek 7:45-8:30

Agnieszka Pojasek-Sołek

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów -Kółko polonistyczne.

8a

Piątek 7:45-8:30

Beata Panasiuk

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - kółko chemiczne

8abc

Piątek 7.00-7.45

 

Beata Panasiuk

 

Klub Młodego Odkrywcy

8abc

 

Czwartek 14.10-14.55

Tomasz Wróbel

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - kółko biologiczne

8abc

 

Poniedziałek l. 7-8 wg. potrzeb

Edyta Łagowska

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - kółko historyczne

8c

Piątek 18-19

Środa 16-17

Paweł Iwaszek

Zajęcia sportowe Badminton

4ab

Poniedziałek, środa, piątek- 15.00-16.30

P. Bartłomiejczuk

Zespołowe gry sportowe - koszykówka, siatkówka

8abc

Środa 14:00 – 15:30

Jolanta Lotz

Zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów - przygotowanie do egzaminu z matematyki.

8b

Czwartek 7.45 - 8.30

Jolanta Lotz

Kółko matematyczne

8b

Wtorek 7.00 - 7.45

Stanisław Rudzki

 

Zajęcia odpowiadające na zainteresowania uczniów - kółko-majsterkowicza

 

8ab

Poniedziałek 14.10-14.55

Lidia Warchoł

Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno- społeczne

8a

Poniedziałek 7.45