Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Kadra pedagogiczna

 

  mgr Adasiewicz Anna - matematyka, informatyka
  mgr Baranowska Barbara - historia
  mgr Bartłomiejczuk Paweł - wychowanie fizyczne
  mgr Barć Małgorzata - nauczanie początkowe
 
ks. mgr Błaż Tomasz - katecheta
  mgr Dąbrowiecka Kamila - język angielski, język polski
  mgr Drygaś Maria - nauczanie początkowe
 
ks. mgr Filipek Piotr - katecheta
  mgr Grala Ewa - nauczanie początkowe

 

mgr Groch-Kornak Anna - wychowanie fizyczne

 

mgr Grodecka Agnieszka - nauczanie początkowe
  mgr Iwaszek Paweł - wychowanie fizyczne

mgr Kuś Agnieszka - wychowawca świetlicy

 

 

mgr Lorenc Marcin - muzyka
  mgr Łagowska Edyta - historia, wos
  dr Matusiewicz Zofia- matematyka, informatyka

 

mgr Michałowska Elżbieta - nauczanie początkowe
  mgr Mikulec Agnieszka - nauczanie początkowe

 

mgr Mikulec Marzena - język angielski, informatyka
  mgr Panasiuk Beata - fizyka, chemia

mgr Piekarz Maria - plastyka
  mgr Pojasek-Sołek Agnieszka - j. polski
  mgr Płaza Marta - nauczanie początkowe
  mgr Rak Agnieszka - język polski
  mgr Rudzki Stanisław - technika, zajęcia komputerowe
 
mgr Marta Rutana - przedszkole
 
mgr Sala Katarzyna - przedszkole
  mgr Sosnowska-Pyra Regina - wychowawca świetlicy
  mgr Sztaba Anna - nauczanie początkowe, przedszkole
  mgr Urbanik Maria - przyroda, geografia
  mgr Warchoł Lidia - pedagog
  mgr Turzański Mariusz - język polski

 

mgr inż. Węglowski Witold - biologia, przyroda
  mgr Wójcik Dominika - język angielski
 
mgr Wróbel Tomasz - biologia
  mgr Witowska-Niedbalec Iwona - nauczanie początkowe