Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Lista wychowawców

Wykaz Wychowawstw w roku szkolnym 2022/2023:

klasa 1a

p. Ewa Grala

klasa 1b

p. Agnieszka Grodecka

klasa 2a

p. Agnieszka Mikulec

klasa 2b

p. Iwona Witowska-Niedbalec

klasa 3a

p. Marta Płaza

klasa 3b

p. Elżbieta Michałowska

klasa 3c

p. Anna Sztaba

klasa 4a

p. Marzena Mikulec

klasa 4b

p.   Dominika Wójcik

klasa 5a

p. Mariusz Turzański

klasa 5b

p. Kamila Dąbrowiecka

klasa 6a

p. Dorota Hejnas 

klasa 6b

p. Paweł Iwaszek

klasa 7a

p.  Paweł Bartłomiejczuk

klasa 8a

p. Edyta Łagowska

klasa 8b

p.  Agnieszka Rak

klasa 8c

p. Beata Panasiuk