Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Pielęgniarka środowiska, nauczania i wychowania

mgr Ewa Pękala

godziny przyjęć:

środa  7.25 – 15.00
czwartek  7.25 – 15.00
piątek  7.25 – 15.00