Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Plan pracy na rok 2019/20

Plan pracy został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 26 sierpnia 2019 r.

Kalendarium Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rzeszowie:

 

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny

1.

Pasowanie na ucznia klasy I SP

Pasowanie na przedszkolaka.

październik 2019r.

L. Dereń-Świder, M.Drygaś

A.Sztaba, A.Grodecka

2.

Dzień Patrona Szkoły

Podstawowej Jana III Sobieskiego.

październik 2019r.

K.Dąbrowiecka, E.Łagowska, I.Witowska-Niedbalec

3.

Pasowanie na świetlika.

październik 2019r.

R. Sosnowska-Pyra

M.Piekarz, M. Lorenc

4.

Dzień Edukacji Narodowej.

październik 2019r.

A.Rak, M.Płaza,
M. Lorenc

5.

101 rocznica Odzyskania Niepodległości.

11.11. 2019r.

D.Hejnas, M.Turzański, M. Piekarz, M.Lorenc, A.Grodecka

6.

Andrzejki.

listopad 2019r.

wychowawcy klas,

samorząd uczniowski

7.

Koncert Muzyki Bożonarodzeniowej. Jasełka.

grudzień 2019r.

M. Lorenc, M. Piekarz, A.Rak

8.

Bal noworoczny.

styczeń 2020r.

wychowawcy klas

9.

Pasowanie na czytelnika SP.

marzec 2020r.

B. Baranowska

10.

Dni Otwarte Szkoły.

luty 2020r.

J. Lotz, A.Adasiewicz
M.Mikulec, D.Wójcik,

11.

Dzień wiosny.

marzec 2020r.

samorząd uczniowski

12.

Dzień Żołnierzy Wyklętych.

początek marca 2020r.

M. Lorenc, A.Mikulec A.Pojasek-Sołek,

P.Bartłomiejczuk

13.

Dzień Katyński.

początek kwietnia 2020r.

M.Urbanik, M. Lorenc

B.Panasiuk

14.

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

maj 2020r.

A.Kuś, Z.Matusiewicz,

M. Lorenc

15.

Zielone Dni / Dzień Europy

maj 2020r.

W.Węglowski

16.

Udział w Pikniku Nauki „Eksploracje”

maj 2020r.

W.Węglowski, S.Rudzki, P.Bartłomiejczuk

17.

X Rodzinny Turniej Badmintona.

czerwiec 2020r.

P. Iwaszek

P. Bartłomiejczuk

A. Groch-Kornak

18.

Uroczyste zakończenie Roku

 Szkolnego.

czerwiec 2020r.

W.Węglowski, B.Panasiuk, M.Turzański, D.Wójcik, M. Lorenc

 

Terminarz spotkań z Rodzicami:

 

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny

1.

Spotkania z rodzicami:

- wywiadówki ogólne szkolne

SP: I-III

  10.09. 2019

  19.11. 2019

    4.02. 2020

  21.04. 2020

 

SP: IV-VIII

  11.09. 2019

  20.11. 2019

    5.02. 2020

  22.04. 2020

Dyrektor szkoły

2.

- klasowe zebrania

 informacyjne

wg potrzeb

Wychowawcy klas

- posiedzenia Rady Rodziców

wrzesień 2019

styczeń 2020

kwiecień 2020

czerwiec 2020

wg potrzeb

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor szkoły

 

 Zadania szczegółowe do realizacji w roku szkolnym 2019/ 2020:

 

WRZESIEŃ 2019

Lp.

Zadanie do realizacji

do kogo skierowane

osoba odpowiedzialna

uwagi

1

II Międzyszkolny Konkurs “Planszowa gra matematyczna”

uczniowie szkół podstawowych kl. 4-8

nauczyciele matematyki i świetlicy

 

2.

Konkurs plastyczny ,,Już minęły wakacje”

kl. 1-5

Agnieszka Kuś

 

3.

Zabawy z zastosowaniem muzyki.

kl. 1-5

Regina Sosnowska-Pyra

 

6.

Wystawa fotograficzna „Moje wakacje” – X edycja

kl.4-8

M.Urbanik

 

7.

Konkurs Fotograficzny pt.  „Cztery pory roku w mojej małej ojczyźnie”-ogłoszenie

kl.4-8

M.Urbanik

 

8.

Szkolny rajd wyjazdowy do Iwonicza Zdroju- wyjście na szczyt Żabia

kl.6-8

M.Urbanik

realiz. w zależności od pogody

9.

Napisanie wniosku o dofinansowanie wymiany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA-EDUKACJA-
ROZWÓJ

 

Zespół do spraw kontaktów międzynarodowych

wrzesień/
październik

10.

Klub Aktywnego Rodzica

Rajd pieszy dla przedszkolaków z grup P1,P2,P3 i ich rodziców.

M. Drygaś

 

11

Warsztaty psychologiczne - Centrum leczenia uzależnień

sp

 

L.Warchoł

16.

Rajd pieszy po naszej miejscowości dla dzieci i rodziców z kl.1-3.

kl.1-3

Agnieszka Mikulec

Agnieszka Grodecka

 

17.

Ogniska integracyjne

kl. 1-3

wychowawcy klas 1-3

 

18.

Organizacja warsztatów edukacyjnych z wykorzystaniem klocków Lego - współpraca z Edukido.

kl. 1-3

Agnieszka Mikulec

 

19

Wyjazd do piekarni

P1,P2,P3

K. Brzozowska

 

20.

Międzyszkolny Konkurs Literacki

Uczniowie szkoły podstawowej

A.Pojasek-Sołek

Kamila Dąbrowiecka

 

21.

Wycieczka z kl. Va do kina

Kl. Va

Edyta Łagowska

 

22.

Wyjazd integracyjny klasy 7a

7a

Dominika Wójcik

 

23.

Wyjazd integracyjny klasy 6b

6b

Kamila Dąbrowiecka

 

24.

Przygotowanie III Międzyszkolnego Drużynowego Kon­kursu Wiedzy o Kra­jach Anglojęzycznych dla klas 7 szkoły podstawowej – 1 etap

7SP

Marzena Mikulec Dominika Wójcik

Kamila Dąbrowiecka

 

 

Spotkania z Rodzicami:

 

klasy 1-3: 10.09.2019 - wtorek

klasy 4-8:

11.09.2019 - środa

wychowawcy klas

 

 

Posiedzenie Rady Rodziców

 

J.Lotz

 

 

Spływ kajakowy

 

P.Bartłomiejczuk

P.Iwaszek

 

 

Lekcje otwarte dla Rodziców

5b

2a

D.Hejnas

D.Wójcik

 

 

Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania

 

J.Lotz

A.Adasiewicz

 

 

Ocena prawidłowości i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – arkusz MEN

 

A.Adasiewicz

 

 

Plany pracy dydaktycznej i wychowawczo-profilaktycznej

 

J.Lotz

A.Adasiewicz

 

 

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego

 

J.Lotz

A.Adasiewicz

 

 

Księga jakości – aktualizacja

 

J.Lotz

A.Adasiewicz

 

 

Szkolenie: Wykorzystanie monitora multimedialnego do pracy na lekcjach

19.09.2019

godz.: 14.10

J.Lotz

A.Adasiewicz

 

 

Warsztaty: Kreatywna edukacja

24.09.2019

godz. 14.30

J.Lotz

A.Adasiewicz

 

 

Warsztaty: Uczeń z zespołem Aspergera w szkole

 

L.Warchoł

 

 

Rada Pedagogiczna – plan nadzoru pedagogicznego

12.09.2019

godz.: 14.10

J.Lotz

A.Adasiewicz

 

 

Obserwacja koleżeńska

1a

A.Grodecka

 

 

PAŹDZIERNIK 2019

Lp.

Zadanie do realizacji

do kogo skierowane

osoba odpowiedzialna

uwagi

1.

Pasowanie na Świetlika

kl. 1a,b

Maria Piekarz

 

2.

Zabawy z zastosowaniem muzyki.

kl. 1-5

Agnieszka Kuś

 

3.

Ogólnopolski konkurs Multitest - Matematyka

kl. 4 - 8

Zofia Matusiewicz

 

5.

Bezpieczna droga do szkoły

Przedszkole

SP.

L.Warchoł

 

6.

Przedszkolny konkurs plastyczny ”Witaminowy obrazek”

P1, P2, P3

M. Drygaś

 

8.

Liga Matematyczna - 1 etap

kl. 1-3

Anna Sztaba

 

9.

Ogólnopolski Konkurs Synapsik Men.

kl. 2-3

Agnieszka Grodecka

 

10.

Obchody Dnia Głośnego Czytania.

kl. 1-3

wszyscy nauczyciele klas 1-3

 

11.

Wyjście integracyjne do kina lub kręgielni

kl.8b

Beata Panasiuk

 

12.

Jesienny Bal Przedszkolaków. Rozstrzygnięcie konkursu rodzinnego na najciekawszą dynię.

P1,P2,P3

L.Dereń-Świder

 

14.

Wycieczka w Bieszczady - Połonina Wetlińska, Smerek

4-8

 

P. Iwaszek

 

18.

Wyjście do kina lub do kręgielni.

kl. 5a

E, Łagowska

 

19.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Pod kolorowym parasolem jesieni”

Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

Maria Piekarz

 

20.

Maraton czytelniczy – konkurs czytelniczy.

Uczniowie klas 4-8

Barbara Baranowska

 

21.

Wycieczka integracyjna.

6b

Kamila Dąbrowiecka

 

22.

Liga Polonistyczna

 – I etap

Uczniowie klas 7-8.

Agnieszka Pojasek – Sołek; Mariusz Turzański

 

 

 

LISTOPAD 2019

Lp.

Zadanie do realizacji

do kogo skierowane

osoba odpowiedzialna

uwagi

1.

Szkolny konkurs chemiczny

 „Choinkowe inspiracje chemiczne”

kl. 7-8 SP

Beata Panasiuk

 

2.

Zabawy z zastosowaniem muzyki.

kl. 1-5

Maria Piekarz

 

3.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

Alfik Matematyczny

kl. 4 - 8

Zofia Matusiewicz

 

4.

Szkolny Konkurs Geograficzny „Czy znasz mapę fizyczną świata?”

kl.7-8

M.Urbanik

 

5.

Wystawa prac projektowych uczniów pt. „Wybrane państwa  Azji”

kl.8a,8b

M.Urbanik

 

8.

Klasowe andrzejki

kl. 1-3

wychowawcy klas 1-3

 

9.

Liga polonistyczna - 1 etap

kl. 1-3

Agnieszka Mikulec

 

10.

Szkolny konkurs recytatorski dla kl.1-3 - wiersze Juliana Tuwima.

kl. 1-3

Agnieszka Mikulec

 

11.

 Szkolny Przegląd Pieśni Żołnierskich

kl. 4-8 SP

Marcin Lorenc

 

12.

Przedszkolny Przegląd Recytatorski “Polska w poezji”.

P1,P2,P3

M.Barć

 

13.

“Czarodziejski Czas”  - andrzejkowe wróżby

P1,P2,P3, rodzice

L.Dereń -Świder

 

16.

Konkurs recytatorski

Uczniowie klas 1-3

Barbara Baranowska

 

 


GRUDZIEŃ 2019

Lp.

Zadanie do realizacji

do kogo skierowane

osoba odpowiedzialna

uwagi

1.

Bożonarodzeniowy kiermasz ozdób świątecznych

SP

Regina Sosnowska-Pyra

 

2.

Zabawy z zastosowaniem muzyki.

kl. 1-5

Regina Sosnowska-Pyra

 

3.

Szkolny konkurs informatyczno - literacki

“Święty Mikołaj - historia prawdziwa”

kl. 4 - 8

Zofia Matusiewicz

 

4.

Warsztaty- profilaktyka uzależnień

Stowarzyszenie Pomoc.

VI-VIII

L.Warchoł

 

5.

Mikołajkowy wyjazd do kina

kl.1-3

Iwona Witowska Niedbalec

 

6.

Liga matematyczna - 2 etap.

kl. 1-3

Ewa Grala

 

7.

Wyjazd do filharmonii

P1,P2,P3

M.Barć

 

8.

Wypiek świątecznych pierników

P1,P2,P3, rodzice

M.Barć

 

20.

Liga Polonistyczna

 – I etap

Klasy 4-6

Kamila Dąbrowiecka

Agnieszka Rak

 

21.

Szkolne jasełka

Społeczność szkolna

Agnieszka Rak

 

22.

Liga Polonistyczna

 – II etap

Uczniowie klas 7-8 szkoły.

A.Pojasek – Sołek

M.Turzański

 

23.

Konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku angielskim

Klasy 4-8

M. Mikulec

K. Dąbrowiecka

D. Wójcik

 

 

 

STYCZEŃ 2020

Lp.

Zadanie do realizacji

do kogo skierowane

osoba odpowiedzialna

uwagi

1.

Świetlicowy konkurs plastyczny ,,Ulubiona kolęda”

kl. 1-5

Regina Sosnowska-Pyra

 

2.

Zabawy z zastosowaniem muzyki.

kl. 1-5 (świetlica)

Maria Urbanik

 

3.

Bezpieczne Ferie

Przedszkole

SP

L.Warchoł

 

4.

Liga polonistyczna 2 etap

kl.1-3

Agnieszka Mikulec

 

5

Wyjazd do WDK na spektakl “Piotruś Pan” 28.01.2020 godz. 8:30

kl. 1-3

Agnieszka Mikulec

 

 

7.

Wyjazd na lodowisko

P1,P2,P3, rodzice

A.Sztaba

 

8.

Dzień Babci i Dziadka

P1,P2,P3

K.Brzozowska

 

9.

Konkurs Pięknego Czytania - „Pisanie piórem podnosi kulturę” – szkolny konkurs literacki.

Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej

Agnieszka Pojasek - Sołek

 

10.

Wyjście do teatru na “Pana Twardowskiego”

kl.4-5

Agnieszka Pojasek-Sołek

Agnieszka Rak

 

11.

Wyjście do teatru na “Zemstę”

kl.7-8

Agnieszka Pojasek-Sołek

Mariusz Turzański

 

 


LUTY 2020

Lp.

Zadanie do realizacji

do kogo skierowane

osoba odpowiedzialna

uwagi

1.

Szkolny konkurs chemiczny

„Ciekawe spotkanie z trudną chemią”

kl.7-8 SP

Beata Panasiuk

 

2.

Szkolny konkurs informatyczno - plastyczny

“Parodie zimowe”

kl. 1 - 8

Zofia Matusiewicz

 

3.

Powiatowy Konkurs Informatyczno-Sportowy

(konkurs w ZST w Rzeszowie)

kl. 7- 8

Zofia Matusiewicz

 

 

SMLZ

4-8

AAdasiewicz

 

5.

Zabawa karnawałowa.

kl.1-3

Iwona Witowska Niedbalec

 

6.

Międzyklasowy Turniej “Dwa ognie”.

kl.1-3

Elżbieta Michałowska

Iwona Witowska Niedbalec

 

7.

Zimowy konkurs logopedyczny

P1,P2,P3

M.Drygaś

 

8.

Warsztaty muzealne

P1,P2, P3

A.Sztaba

 

10.

Konkurs Pięknego Czytania.

Uczniowie klas 1-8

Barbara Baranowska

 

11.

Liga Polonistyczna

 – II etap          

Klasy 4-6         

Kamila Dąbrowiecka

Agnieszka Rak

 

12.

Konkurs międzyklasowy „Na Olimpie”

Kl.V-VI

Agnieszka Rak

 

 

 

MARZEC 2020

Lp.

Zadanie do realizacji

do kogo skierowane

osoba odpowiedzialna

uwagi

1.

Świetlicowy Turniej Warcabowy.

kl. 1-3

Marcin Lorenc

 

2.

Zabawy z zastosowaniem muzyki.

kl. 1-5

Maria Piekarz

 

3.

Szkolny maraton zadań matematycznych

kl. 4

Zofia Matusiewicz

 

4.

IX Podkarpacki Konkurs Informatyczny z elementami Matematyki

(konkurs na WSIiZ)

kl. 7 - 8

Zofia Matusiewicz

 

5.

Prezentacja wybranych parków narodowych w Polsce

kl.7a,7b

M.Urbanik

 

6.

Międzyszkolny Turniej “Dwa ognie”.

kl.1-3

E.Michałowska

Iwona Witowska Niedbalec

 

7.

Liga matematyczne - 3 etap.

kl. 1-3

Ewa Grala

 

8.

Międzynarodowy Kangur Matematyczny

kl. 2-8 SP

Agnieszka Mikulec

 

9.

Udział w Międzyprzed­szkolnym Przeglądzie Piosenki “Przedszkolaki Śpiewają”.

P1,P2,P3

K.Brzozowska

 

10.

Ekologiczna Kartka Świąteczna - konkurs

P1,P2,P3

M.Barć A.Sztaba

 

12.

Wyjazd do kina

kl. Va

Edyta Łagowska

 

15.

Liga Polonistyczna

 – III etap

Uczniowie klas 7-8

A.Pojasek – Sołek, M.Turzański

 

17.

Szkolny konkurs savoir - vivre

Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej

Agnieszka Pojasek - Sołek

 

18.

Szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.

Klasy 7-8

Marzena Mikulec

 

19.

Przeprowadzenie Międzyszkolnego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla klas 7 szkoły podstawowej (II etap).

7 SP

M. Mikulec

K. Dąbrowiecka

D. Wójcik

 

 

 

KWIECIEŃ 2020

Lp.

Zadanie do realizacji

do kogo skierowane

osoba odpowiedzialna

uwagi

1.

Świetlicowy quiz ,,Z przyrodą na ty”

kl. 1-5

Maria Urbanik

 

2.

Zabawy z zastosowaniem muzyki.

kl. 1-5

Agnieszka Kuś

 

3.

Wycieczka przyrodnicza

kl.5b, 6a

M.Urbanik

 

4.

Wycieczka ekologiczna do nowoczesnej spalarni śmieci w Rzeszowie

8a,8b

M.Urbanik

B.Panasiuk

W.Węglowski

 

5.

Wyjazd do pizzerii Trattoria - warsztaty robienia pizzy.

P1,P2,P3

M. Drygaś

 

6.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł-konkursy plastyczne, literackie.

SP

L.Warchoł

M. Piekarz

Poloniści.

 

 

7.

Liga polonistyczna - etap 3

kl. 1-3

Agnieszka Mikulec

 

8.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski “Świat zwierząt w poezji dziecięcej”

kl. 1-3

Agnieszka Mikulec

Iwona Witowska Niedbalec

Agnieszka Grodecka

 

9.

Ogólnopolski Konkurs SYNAPSIK MEN

kl. 1-3

Agnieszka Grodecka

 

10.

Wyjazd do teatru Maska

kl. 1kl. 1-3-3

Agnieszka Mikulec

 

11.

Wewnątrzszkolny konkurs ekologiczny

 

Elżbieta Michałowska

 

12.

Szkolny Konkurs Karaoke

kl. 4-8 SP

Marcin Lorenc

 

13.

 Z wizytą u strażaków

P1,P2,P3

L. Dereń-Świder

 

14.

Wyjście do weterynarza

P1,P2,P3

A.Sztaba

 

 

 

MAJ 2020

Lp.

Zadanie do realizacji

do kogo skierowane

osoba odpowiedzialna

uwagi

1.

Zajęcia na Politechnice Rzeszowskiej – Katedra Fizyki

 

kl. 7-8 SP

Beata Panasiuk

 

2.

Mini kiermasz ,,Drobiazg dla Mamy”

kl. 1-5

Agnieszka Kuś

 

3.

Zabawy z zastosowaniem muzyki.

kl. 1-5

Marcin Lorenc

 

4.

Konkurs Fotograficzny pt.  „Cztery pory roku w mojej małej ojczyźnie”

kl.4-8

M.Urbanik

 

5.

Zajęcia terenowe z geografii.

kl.7a,7b

M.Urbanik

 

6.

Festiwal Twórczości Dziecięcej.

P1, P2, P3

M. Drygaś

K. Brzozowska

 

7.

Warsztaty psychologiczne

SP

L.Warchol

 

8.

Warsztaty preorientacji zawodowej.

Edukacja konsumencka

VII-VIII SP

III SP

L. Warchol

 

9.

Zielone Dni - warsztaty, spotkania z ciekawymi osobami.

kl. 1-3

wychowawcy klas 1-3

 

10.

Szkolny Przegląd Pieśni Religijnej

kl. 4-8 SP

Marcin Lorenc

 

11.

Wyjazd do skansenu w Kolbuszowej

P2,P3

K.Brzozowska

 

12.

Dzień Matki i Ojca

P1,P2,P3

Wychowawcy

 

14.

Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

Lidia Warchoł

Nauczyciele języka polskiego

 i plastyki.

Konkurs trwa do czerwca.

 

15.

Warsztaty czytelnicze-spotkanie z animatorem księgarni

Uczniowie kl.4 i 8

Barbara Baranowska

 

16.

Liga Polonistyczna III etap

Klasy 4-6

K. Dąbrowiecka

Agnieszka Rak

 

17.

 Wycieczka dwudniowa

Klasy 4-6

W. Węglowski

K.Dąbrowiecka; D. Wójcik

A.Rak

 

18.

Przedstawienie Grupy Teatralnej dla przedszkolaków

Oddziały przedszkolne

Agnieszka Rak

 

19.

Liga Polonistyczna

 – IV etap

Uczniowie klas 7-8

Agnieszka Pojasek – Sołek

Mariusz Turzański

 

20.

Konkurs języka angielskiego

Klasy 4-6

Kamila Dąbrowiecka

 

21

Konkurs języka angielskiego

Klasy 1-3

Dominika Wójcik

 

22.

Dzień Języków Obcych

w ramach Zielonych Dni

Klasy 4,6,8

M. Mikulec

K. Dąbrowiecka

D. Wójcik

R. Szerer

 

 

 

CZERWIEC 2020

Lp.

Zadanie do realizacji

do kogo skierowane

osoba odpowiedzialna

uwagi

1.

Zabawy z zastosowaniem muzyki.

kl. 1-5

Regina Sosnowska-Pyra

 

2.

Planowanie ppp na rok szkolny 2020/21

Nauczyciele

L.Warchoł

 

3.

Bezpieczne Wakacje

Przedszkole

SP

L.Warchoł

 

4.

Wyjazdy integracyjne

kl. 1-3

wychowawcy klas 1-3

 

5.

Sportowy piknik Rodzinny

kl. 1-8

Ewa Grala

wychowawcy klas 1-3

 

6.

Wyjazd do Filharmonii

P1,P2,P3

M.Barć

 

7.

Udział w Międzyprzedszkolnym Biegu Przedszkolaków

P2,P3

M.Barć, A.Sztaba

 

8.

Wycieczka 3 dniowa

7-8

Bartłomiejczuk

Iwaszek

 

9.

Wyjazd do Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – zajęcia czytelnicze.

Uczniowie kl.4

Barbara Baranowska

Kamila Dąbrowiecka

 

10.

Wyjście do teatru - “Inny chłopak”

kl.6

Agnieszka Pojasek-Sołek

 

 

 

 

Wydarzenia sportowe. Szkolna Liga Sportowa w roku szkolnym 2019/2020


miesiąc

Wydarzenie

Osoba odpowiedzialna

wrzesień

Spływ kajakowy, klasy 6-8

Iwaszek P.

Bartłomiejczuk P.

październik

Rajd rowerowy, klasy 4-8

Szkolna Liga Badmintona 

P. Bartłomiejczuk

A.Groch Kornak

P.Iwaszek

listopad

Rajd rowerowy, klasy 4-8

Szkolna Liga Badmintona 

Szkolna Liga Koszykówki 

P. Bartłomiejczuk

P.Iwaszek

P. Bartłomiejczuk

grudzień

Mikołajkowy wyjazd do Aqua Park w Krakowie, klasy 4-8

Szkolna Liga Badmintona 

Szkolna Liga Piłki Siatkowej 

Bartłomiejczuk P.

 

P.Iwaszek

A.Groch-Kornak

luty

Wyjazd na narty

Szkolna Liga Szachowa

P.Iwaszek

A.Groch Kornak

marzec

Wyjazd na Lodowisko, klasy 4-8

 

Szkolna Liga Szachowa

P.Bartłomiejczuk

P.Iwaszek

A.Groch Kornak

kwiecień

Szkolna Liga Szachowa

A.Groch Kornak

maj

Rajd rowerowy, klasy 4-8

P.Bartłomiejczuk

P.Iwaszek

 

„Akademia dla Rodziców”:

 

lp

Tematyka prelekcji

Termin

Dla kogo

Osoba odpowiedzialna

1.

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”

listopad 2019

rodzice uczniów klas 6-8

L.Warchoł

2.

„Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców”

listopad 2019

rodzice uczniów klas 1-3

L.Warchoł

 

Lekcje otwarte dla Rodziców:

 

Lp.

Osoba prowadząca zajęcia

Klasa i przedmiot

Zespół przedmiotowy

wrzesień

Dorota Hejnas

V b- matematyka

Zespół Matematyczny

Agnieszka Pojasek-Sołek

6a - język polski

Zespół Humanistyczny

Dominika Wójcik

2a - język angielski

Zespół Językowy

październik

Witold Węglowski

8b - biologia

Zespół Przyrodniczy

Maria Piekarz

Pasowanie na Świetlika

Zespół Świetlicowy

M. Barć

P.Iwaszek

P3

Badminton dla wszystkich 

Zespół Wychowania Przedszkolnego

Zespół wf

listopad

Maria Drygaś

Zajęcia logopedyczne z dziećmi przedszkolnymi. 

Zespół Wychowania Przedszkolnego

Elżbieta Michałowska

3b

Zespół eduk.wczesnoszkolnej

Agnieszka Mikulec

2b

Zespół eduk.wczesnoszkolnej

 

Kamila Dąbrowiecka 

5a - język angielski

Zespół Językowy

grudzień

Agnieszka Grodecka

1a

Zespół eduk.wczesnoszkolnej

Iwona Witowska-Niedbalec

2a

Zespół eduk.wczesnoszkolnej

styczeń

Anna Sztaba

P1

Zespół Wychowania Przedszkolnego

Marcin Lorenc

Muzyka SP

Zespół Humanistyczny

marzec

Karolina Brzozowska

P3

Zespół Wychowania Przedszkolnego

maj

Agnieszka Grodecka

1a

Zespół eduk.wczesnoszkolnej